Bild för företagskultur - Frame-5-4.pngBild för företagskultur - Frame-5-4.png

Skapa en företagskultur som förenar och roar

Företagskultur handlar om mer än profilprodukter och afterwork

Det kan vara svårt att skapa en varm och inbjudande företagskultur, särskilt när medarbetarna sitter utspridda och vissa jobbar hemifrån. Bob bygger broar genom att fungera som en central plats för kommunikation och samarbete, skapa en god gemenskap och hjälpa medarbetarna att hålla kontakten. Bygg upp en företagskultur som är öppen och inkluderande och tillåter alla att vara sig själva, samtidigt som medarbetarnas tillfredsställelse ökar och personalomsättningen minskar.
Bild för företagskultur - Frame-4-5.pngBild för företagskultur - Frame-4-5.png

Ta vara på medarbetarnas olikheter

Med en positiv och tolerant företagskultur känner sig medarbetarna välkomna från dag ett. Skapa en skräddarsydd onboardingprocess som ger nyanställda möjlighet att presentera sig för sina nya kollegor, vilket underlättar övergången och får dem att känna sig hemma.

Hur kan Bob hjälpa till?

 • Låt medarbetarna själva fylla i och uppdatera sina medarbetarprofiler, inklusive pronomen och kön, fritidsintressen och talanger.
 • Ge nyanställda möjlighet att berätta lite mer om sig själva genom att lägga upp en kort film på sina profiler.
 • Visa hänsyn för olika kulturer genom att uppmana medarbetarna att spela in hur deras namn ska uttalas och lägga upp det på sina medarbetarprofiler.
 • Hitta kollegor med liknande intressen genom Bobs klubbar, som baseras på arbetsplats, fritidsintressen, pronomen eller andra faktorer.

MER INFORMATION

Vi uppskattar verkligen den sociala delen av Bob med shoutouts och beröm. Omröstningarna är också en viktig del. De här funktionerna hjälper oss att skapa gemenskap mellan alla medarbetare.
Luigi Costa
Luigi CostaLuigi Costa, Human Capital Manager på Save the Children ItaliaLÄS FALLSTUDIEN
Bild för företagskultur - Frame-3-4.pngBild för företagskultur - Frame-3-4.png

Skapa gemenskap

Dina medarbetare är din viktigaste tillgång. Visa att du uppskattar dem genom att fira deras framgångar och milstolpar. Skapa en företagskultur där alla känner tillhörighet genom att dela och reagera på företagsnyheter, uppdateringar och tillkännagivanden. 

Hur kan Bob hjälpa till?

 • Lägg upp shoutouts och beröm för att uppmärksamma dina medarbetare och deras arbete.
 • Håll dig uppdaterad om alla nyanställda och gratulera kollegor som fyller år eller firar jubileum på jobbet.
 • Klä Bobs engagerande startsida i företagets färger för att förmedla er unika kultur.
 • Skapa en snabb omröstning för att ta reda på vad medarbetarna tycker i olika frågor, till exempel var nästa kontor bör ligga eller vilken mat ni ska beställa till nästa kontorslunch.
Bild för företagskultur - Frame-2-4.pngBild för företagskultur - Frame-2-4.png

Öka engagemanget

Det kan vara svårt att skapa en enhetlig företagskultur när medarbetarna sitter utspridda i olika delar av världen, på kontor eller hemma. Hjälp medarbetarna på traven med verktyg som hjälper dem att förstå hur företaget är uppbyggt, lära känna sina kollegor och bygga relationer, oavsett var de sitter.

Hur kan Bob hjälpa till?

 • Använd Bobs organisationsschema för att se hur företagets medarbetare, team och avdelningar förhåller sig till varandra.
 • Lär dig mer om dina kollegor med Bobs personalöversikt, där du kan söka efter medarbetare, titta på deras foton och presentationsfilmer, se vad de är intresserade av och lära dig att uttala deras namn.
 • Skapa klubbar baserat på medarbetarnas fritidsintressen, arbetsplatser eller andra faktorer så att de kan hitta och umgås med likasinnade.
Bild för företagskultur - Frame-1-6.pngBild för företagskultur - Frame-1-6.png

Uppmuntra till feedback

En företagskultur med högt i tak där medarbetarna kan säga vad de tycker utan att oroa sig för repressalier skapar en trygg och tillitsfull miljö. Skicka ut enkäter för att ta reda på vad medarbetarna tycker om arbetsplatsen, mångfald, jämställdhet och inkludering, förmåner eller andra ämnen. Visa sedan att du lyssnar genom att agera utifrån de synpunkter som framförs.

Hur kan Bob hjälpa till?

 • Konfigurera återkommande medarbetarundersökningar vid olika tidpunkter under anställningsresan, till exempel efter den första månaden, vid provanställningens slut och efter ett år.
 • Skapa anonyma undersökningar som ställer frågor inom mer känsliga områden och uppmanar medarbetarna att uttrycka sina åsikter.
 • Använd Your Voice, Bobs säkra och anonyma plattform där medarbetarna kan rapportera personliga eller generella missförhållanden, t.ex. olämpligt uppträdande på arbetsplatsen, trakasserier eller konflikter med en chef, utan att behöva oroa sig över repressalier.

GÖR DIN RÖST HÖRD

När folk började använda Bob fick vi väldigt positiv feedback, till exempel ”nu kan jag se hela teamets schema”, ”jag kan se olika personers roller i organisationsschemat”, ”den är väldigt enkelt att använda” och ”nu vet jag äntligen vilka de här personerna är”. Bob har också lett till diskussioner kring klubbar och fritidsintressen, vilket har gett människor nya möjligheter att interagera och umgås.
Romain Delebecque
Romain DelebecqueDirector, Employee Experience på SmartRecruitersLÄS FALLSTUDIEN

Med Bob kan du skapa en inbjudande företagskultur som gör medarbetarna engagerade och får dem att vilja stanna kvar på företaget.