Core HR - Company-Homepage_SV.pngCore HR - Company-Homepage_SV.png

Företagets startsida

Informera och engagera

Bobs startsida är inspirerad av sociala medier och en central plats för företagsrelaterad information. Se födelsedagar, årsdagar och intressanta fakta om företaget och dina medarbetare, till exempel könsfördelningen eller vilka som är intresserade av matlagning, sport eller film. Här finns också snabblänkar till de funktioner du använder mest.

På startsidan visas även viktig information om hybrid- och distansteam, till exempel vilka som är på plats och inte, om någon är sjuk eller har semester och vilka som jobbar på distans, på kontoret eller är på resande fot. 

Sist men inte minst kan startsidan användas för att välkomna nyanställda medarbetare och sprida information i form av shoutouts.Du kan också ge beröm till en medarbetare eller ett team som har presterat särskilt bra.Dessutom kan medarbetarna reagera med emojis och kommentarer, precis som i sociala medier.

Alla företagsnyheter på en och samma plats.

Gör ditt första inlägg
På Fiverr utgår allting från Bob. All vår kommunikation, all onboarding och hela organisationsstrukturen. Bob är startpunkten och sedan distribueras det till relevanta Slack-kanaler.
Sharon Steiner
Sharon SteinerCHRO, Fiverrläs mer
Core HR - Frame-1000003771_SV.pngCore HR - Frame-1000003771_SV.png

People Directory and Org Chart

Personalöversikt och organisationskarta

Få koll på läget

Första dagarna på ett nytt jobb kan vara lite jobbiga när man inte känner sina kollegor. Med Bobs personalöversikt kan du söka efter medarbetare, se foton på dem, vad de jobbar med och vem de rapporterar till. Du kan filtrera på kontor, avdelning eller team. 

Vill du se hur företaget är uppbyggt?Bobs organisationskarta visar relationen mellan dina medarbetare, team och avdelningar. Du kan också skapa en egen organisationskarta med hjälp av flera datalager.

Vill du veta mer om dina medarbetare?Välj klubbvyn och sortera på fritidsintressen, superkrafter, könspronomen, nationalitet eller kontor. Du kan också skapa en helt egen kategori.Uppmuntra kontakter mellan personer som har samma fritidsintressen eller något annat gemensamt. 

Kom igång

Automatiserad onboarding är bara ett klick bort

Core HR - Frame-5-19.pngCore HR - Frame-5-19.png

Automatiserade arbetsflöden

Effektivisera dina HR-processer

Med Bobs automatiserade arbetsflöden kan du minska det administrativa HR-arbetet och se till att inga detaljer utelämnas. Med några få klick skapar du åtgärdslistor som täcker in viktiga steg som förberedelse, onboarding och offboarding av medarbetare. Tilldela uppgifter till alla berörda intressenter och begär godkännanden för varje processteg. Om processen stannar upp någonstans på vägen kan du skicka anpassade e-postmeddelanden, aviseringar och påminnelser. 

Låt medarbetarna uppdatera sina uppgifter direkt i Bob med självbetjäningsfunktionen.Ge dem behörighet att uppdatera uppgifter som adresser eller bankuppgifter och ange vem som ska informeras om ändringar. Då sparar du tid för HR-avdelningen och minskar risken för fel. 

Mer information
Core HR - Frame-4-27.pngCore HR - Frame-4-27.png

eSign

Digitalisera och spara tid

Sköt pappersarbetet på distans med hjälp av eSign, Bobs verktyg för elektronisk signering. Lägg till signeringar, datum, initialer, kryssrutor och andra kontrollelement eller andra juridiska dokument i enlighet med eIDAS. Skapa mallar från vanliga formulär som hämtar medarbetaruppgifter automatiskt från Bob. Då sparar du tid och alla uppgifter stämmer. 

När ett dokument har signerats och skickats in får alla berörda parter ett meddelande från Bob om att processen har slutförts. Du kan också spåra IP-adressen och tidsstämpeln för varje mottagare och se hur långt processen har kommit.

Det är enkelt
Core HR - Frame-3-25.pngCore HR - Frame-3-25.png

Dokumenthantering

Organisera och skydda dina dokument

Bob har ett centralt lagringsutrymme för alla dina HR-dokument – allt från anställningsavtal till riktlinjer och policyer. Alla dokument organiseras och lagras i molnet så att du enkelt hittar det du letar efter.

Oroar du dig över sekretessen?Du avgör vem som har tillgång till vilka dokument i Bob. Du kan definiera behörigheter som ”öppet för alla” för företagsövergripande dokument som uppförandekoder eller begränsa åtkomsten till dokument som rör enskilda medarbetare så att den personliga integriteten garanteras. 

Mer information
Core HR - Frame-2-23.pngCore HR - Frame-2-23.png

HR-data

Snabb och enkel tillgång till all HR-data

Du behöver inte vara dataproffs för att använda Bobs HR-data. Våra nyckeltalsöversikter innehåller lättläst realtidsinformation som antal anställda, tillväxthastighet, personalomsättning m.m. 

Vill du fördjupa dig ännu mer?Filtrera resultaten på kontor, avdelning, kön, ålder o.s.v. Välj diagramformat och ladda ner informationen med ett enkelt klick. Med Bobs HR-data kan du enkelt skapa databaserade rapporter att presentera på nästa ledningsmöte.

Nu kör vi!