Enkel frånvaro - Requests-and-approvals_SV.pngEnkel frånvaro - Requests-and-approvals_SV.png

Du behöver inte jaga cheferna

Effektiva ansökningar och godkännanden

Med Bob är det enkelt att ansöka om och bevilja frånvaro, oavsett om det handlar om helgdagar, sjukfrånvaro, betald ledighet, semester eller föräldraledighet. Medarbetarna kan skicka in ansökningar och cheferna kan godkänna dem i sina arbetsflöden via pushmeddelanden från Slack eller MS Teams, eller i Bob-appen om de inte sitter vid datorn.

Bli mobila
I Tyskland får du ut alla dina semesterdagar efter sex månader om du börjar jobba under första halvan av året. Om du exempelvis börjar jobba i mars, så får du ut alla semesterdagar i augusti. Men om du börjar under årets senare halva hinner du förstås inte jobba sex månader innan året är slut, så du får bara ut en del av dagarna. Och detta kan HiBob göra: Både och. Plattformen säger okej, om du tilldelar en policy kan du låta medarbetaren få ut alla semester med en gång, så att de kan planera, eller göra så att semesterdagarna ackumuleras över tid.
Pascal Frühling
Pascal FrühlingSenior People & Culture Business Partner på ANYMOVEläs mer
Enkel frånvaro - Custom-policies_SV.pngEnkel frånvaro - Custom-policies_SV.png

Din tid, dina regler

Skapa och tillämpa egna policyer

Skräddarsy frånvaropolicyer för olika nivåer, arbetsplatser och medarbetargrupper. Skapa obegränsade Plug-and-Play-policyer med automatiska godkännanden. Du behöver aldrig mer skriva ut närvarorapporter.

Mer information

Se hur Bob fungerar i praktiken

Läs om hur Bob kan förbättra era HR-processer

Enkel frånvaro - Time-off-tracking_SV.pngEnkel frånvaro - Time-off-tracking_SV.png

Ett helhetsgrepp om närvaron

Enkel och smidig frånvaroregistrering

Rapportera och hantera din egen och dina medarbetares frånvaro med en smidig kalendervy som hjälper dig att hålla koll på var teammedlemmarna befinner sig. Förenkla hanteringen med automatiserade rapporter och historik som visar vilken typ av ledighet som tas, aktuellt saldo och hur mycket ledighet som har tagits ut under innevarande/föregående period.

Börja ta fram rapporter