Undersökningar - Company-surveys_SV.pngUndersökningar - Company-surveys_SV.png

Medarbetarundersökningar

Ta reda på vad medarbetarna tycker

Gör anonyma undersökningar för att få ärlig feedback från medarbetarna, identifiera förbättringsområden och hålla dig ajour med medarbetarnas situation. 

Det är så enkelt att göra inställningar i Bob att ni kan fokusera på resultaten.Välj vara en av de inbyggda mallarna eller använd en egen. Ni kan också ta med standardfrågan för att få fram eNPS (Employee Net Promoter Score) som är ett mått på medarbetarnas tillfredsställelse. När resultaten är inskickade kan ni se de viktigaste slutsatserna i en enda översikt eller en visuell heatmap, med möjlighet att fördjupa sig i varje fråga. Ni kan även dela utvalda resultat med cheferna så att de kan ta itu med det som behövs i sina team.

I dagens dynamiska arbetsliv är regelbunden feedback en hjälp för att ha koll på hur medarbetarna trivs och veta vilka åtgärdsplaner som behöver tas fram.

Ett, två, tre, kör!
Bobs engagemangsundersökning är verkligen perfekt. Den är väldigt välgjord och vi kör den en gång i halvåret.
Brunno Ribeiro
Brunno RibeiroDirector of Talent Acquisition and Compensation på Defined.ailäs mer
Undersökningar - Frame-3-15.pngUndersökningar - Frame-3-15.png

Feedback under hela anställningsresan

Håll koll på det viktiga

Skapa en lyhörd företagskultur genom att samla in medarbetarnas feedback vid olika milstolpar och händelser under deras anställning. Använd undersökningarna i slutet av onboardingprocessen, på första årsdagen eller i samband med offboarding som en slutintervju, för att få ovärderliga insikter i realtid och optimera företagets processer. 

Mer information

HR-plattformen som ser helheten

Undersökningar - Frame-2-14.pngUndersökningar - Frame-2-14.png

Talanggrupper

Få koll på läget

Lär dig mer om företagets medarbetare genom att ställa den här typen av frågor till chefer eller alla medarbetare: Vem motiverar dig mest? Vem eller vilka stöttar dig? Vem ger uttryck för företagets värderingar? 

Skaffa viktiga och konkreta kunskaper om dina medarbetare utan att göra antaganden eller jämföra dem med ett enda referensvärde. Se vem som får uppskattning och vem som ligger illa till enligt kollegorna. 

Nu kör vi!
Undersökningar - Deeper-insights_SV.pngUndersökningar - Deeper-insights_SV.png

Djupare inblickar

Ta reda på det du inte vet

Lägg mindre tid på att göra inställningar och mer tid på att granska resultaten av företagets undersökningar. Med en översiktlig sammanfattning, detaljerade svar på frågorna med bäst och sämst resultat och en visuell heatmap, ger Bob insikter så att ni får ut mesta möjliga av undersökningarna. 

Identifiera enkelt styrkor och svagheter samt problem som behöver åtgärdas. Du kan se detaljerad information om hur medarbetarnas har besvarat varje kategori och fråga och deras genomsnittliga poäng. Du kan också jämföra totalpoängen med poängen för valfria grupper, som kontor eller avdelningar, för att jämföra vad medarbetarna tycker i olika delar av organisationen.  

Behöver du dela resultaten med teamledare, chefer eller högsta ledningen? Ge dem en egen översikt med relevanta resultat så att de kan vidta åtgärder.

Kom igång