Ersättningshantering i HiBob - Frame-6-12.pngErsättningshantering i HiBob - Frame-6-12.png

En enda intuitiv plattform

Alla HR-data på ett ställe

En ersättningsplan utformas i samarbete mellan flera olika roller och många aspekter måste övervägas, bland annat medarbetarnas prestation, lön, anställningstid och senaste gången de fick bonus eller löneförhöjning. 

Med Bobs program för ersättningshantering kan du effektivisera din process genom att se till att alla berörda parter (t.ex. HR, ekonomi, ledningsgrupp och chefer) är överens.Du kommer enkelt åt aktuella uppgifter om lön, anställningstid och resultat så att du får en heltäckande bild och kan fatta meningsfulla och välgrundade beslut.

Och eftersom alla HR-data redan lagras i Bob behöver du inte hantera en massa kalkylark eller be IT om hjälp för att komma åt det du behöver.Hela ersättningsprocessen blir därmed betydligt enklare.

Mer information
Vi har säkert sparat in en hel veckas arbete genom att köra lönerna i Bob. Det innebär att vi kan lägga mer tid på medarbetarutveckling och på att hjälpa våra chefer att utveckla sina team.
Roza Tapini
Roza TapiniHead of People Operations på Skroutzläs mer
Ersättningshantering i HiBob - Frame-5-17.pngErsättningshantering i HiBob - Frame-5-17.png

Flexibel konfiguration och lokalisering

Ersättningshantering anpassad efter dina önskemål

Bob är ett flexibelt system för snabbväxande, internationella företag med dynamiska eller icke-traditionella organisationsstrukturer. 

Förenkla tilldelningen av grundlöner, bonus och aktier i alla företagets länder med hjälp av valutahantering, lokaliserade valutavyer och lokala lönenivåer*.Definiera behörigheter för olika roller och använd massåtgärder för att förenkla processen. 

Du kan använda hur många valutor och löneperioder som helst och inkludera alla som behöver vara delaktiga i processen – allt från regionala HR-avdelningar till platschefer och koncernledning.

*från extern källa, ingår inte i Bob

Nu kör vi!

Se hur Bob fungerar i praktiken

Läs om hur Bob kan förbättra era HR-processer

Ersättningshantering i HiBob - Frame-4-25.pngErsättningshantering i HiBob - Frame-4-25.png

Enkel löneöversyn

Det är den tiden på året igen

Dags för löneöversyn? Med Bobs program för ersättningshantering blir löneöversynen enkel, effektiv och korrekt.

Planera och förbered er löneöversyn med rekommendationer, aviseringar och riktlinjer som hjälper cheferna att fatta smarta ersättningsbeslut.Håll koll på hur långt processen har kommit och se till att HR, ekonomi, koncernledning och chefer är överens. 

Det intuitiva, engagerande och användarvänliga gränssnittetgör det enkelt för HR, koncernledning och chefer att planera och genomföra företagets ersättningsprocesser.

Mer information
Ersättningshantering i HiBob - Frame-3-22.pngErsättningshantering i HiBob - Frame-3-22.png

Enkel bonus- och aktietilldelning

Dela ut bonus och andra förmåner på ett smidigt sätt

Med Bob är det enkelt att tilldela bonus och aktier. Glöm kalkylark och e-postmeddelanden! Bobs arbetsblad för ersättning gör det enkelt att granska och fördela bonusar direkt på plattformen. 

Vill du dela ut aktier till utvalda medarbetare eller hela företaget?Sätt en budget och bestäm hur du vill tilldela bonusar, till exempel utifrån prestation eller till hela företaget. 

Cheferna kan också se uppgifter och anpassade riktlinjer för varje medarbetare och samarbeta i realtid med dem som godkänner besluten, t.ex. koncernledningen eller ekonomichefen.

Dags att sätta igång!
Ersättningshantering i HiBob - Frame-2-21.pngErsättningshantering i HiBob - Frame-2-21.png

Optimera med data

Lättare för cheferna att fatta smarta beslut

Ge cheferna de data de behöver för att fatta kloka ersättningsbeslut i ett enkelt och avskalat användargränssnitt. Hjälp dem att identifiera högpresterande medarbetare, uppsägningsrisker, omotiverade löneskillnader och medarbetare som bör få löneförhöjning.

Med Bobs arbetsblad för ersättning är det enkelt att fatta smarta ersättningsbeslut. Cheferna får information om varje medarbetares lönehistorik samt riktlinjer, kvalifikationskriterier, rekommendationer och till och med externa lönenivåer. De kan också samarbeta med andra direkt i arbetsbladet, vilket underlättar beslutsprocessen ännu mer. Resultaten syns omedelbart i form av liveuppdateringar och aviseringar.

Med Bobs program för ersättningshantering får cheferna allt de behöver för att säkerställa lika lön för lika arbete i sina team.

Ett, två, tre, kör!