Your Voice - Frame-1-15.pngYour Voice - Frame-1-15.png

Verktyg för anonym rapportering

Säkerheten i fokus

Skapa en säker plats där dina medarbetare kan berätta om personliga eller generella missförhållanden, t.ex. frågor som rör mångfald, jämlikhet och inkludering, trakasserier, olämpligt uppträdande på arbetsplatsen eller olagliga/riskfyllda aktiviteter, utan att behöva oroa sig över repressalier. Allt som rapporteras i Your Voice, inklusive avsändarens identitet, anonymiseras fullständigt med hjälp av marknadsledande krypteringsteknik. 

Your Voice finns längst ner på Bobs startsida och är också lätt att komma åt på webben och i telefonen.Med några få klick kan medarbetarna berätta om sina upplevelser och välja den kategori som stämmer bäst in på den aktuella händelsen så att rapporten hamnar hos rätt person.

Uppmuntra dina medarbetare att göra sina röster hörda. 

Mer information
Även om vi jobbar på distans försöker vi skapa en god stämning. Med ett verktyg som Bob kan vi fortsätta att kommunicera trots att alla sitter på olika platser.
Nanna Kvist
Nanna KvistHR-koordinator på Lunarläs mer
Your Voice: privacy and complianceYour Voice: privacy and compliance

Sekretess och efterlevnad

Säker och anonym rapportering

Skydda visselblåsare och uppfyll kraven i EU:s visselblåsardirektiv genom att tillhandahålla ett tryggt och säkert verktyg för rapportering av olagliga aktiviteter eller missförhållanden på arbetsplatsen. 

Your Voice skyddas med marknadsledande krypteringsteknik och kan endast användas av dem som har lösenord, vilket innebär att dina medarbetare alltid är skyddade.

Börja nu

HR-plattformen som ser helheten

Your Voice - Frame-2-10.pngYour Voice - Frame-2-10.png

Enkel ärendehantering

Allt på ett ställe

På ärendeöversikten kan du skapa ärendekategorier och utse representanter som ansvarar för de olika ärendetyperna. Håll koll på pågående ärenden, skicka automatiska påminnelser för att säkerställa att alla rapporter behandlas och arkivera eller radera ärenden. 

Visa nyckeltal som ger en övergripande bild av antalet och typen av rapporterade ärenden och den genomsnittliga åtgärdstiden.Analysera trender och resultat på ett enkelt och smidigt sätt.

Det är enkelt