Prestationshantering - One-centralized-platform_SV.pngPrestationshantering - One-centralized-platform_SV.png

En centraliserad plattform

Allt du behöver för heltäckande prestationsutvärderingar

Bob ger en helhetsbild över medarbetarna genom att inkludera hela arbetshistoriken, aktiviteten i Bob, mål och resultat i prestationsutvärderingen. Därmed får du det underlag som behövs för en rättvis och opartisk utvärdering.

Med några få klick kan du också samla in utvärderingar från olika perspektiv: medarbetaren själv, chefen och direkt underställda medarbetare. Du kan också låta medarbetare få en aktiv roll genom att välja vilka kollegor de vill ha utvärderingar från så att de får feedback som de verkligen har nytta av.

Hela utvärderingsprocessen genomförs på ett enkelt sätt i Bob, där du rör dig sömlöst mellan olika intressenter utan att behöva skicka e-postmeddelanden eller skapa kalkylark.

Kom igång
Vi älskar Bobs flexibilitet. Andra HR-system bestämmer hur man ska utforma sina resultatutvärderingar. Så ville vi inte ha det. Vi ville skapa och utveckla kompetenser för våra ledare och låta medarbetarna komma till tals och ha en dialog med sina chefer. Bob gav oss flexibiliteten att göra det.
Sonia Clark
Sonia ClarkInterim VP of Human Resources, Elation Healthläs mer
Prestationshantering - Seamless-review-cycles_SV.pngPrestationshantering - Seamless-review-cycles_SV.png

Sömlösa utvärderingar

Prestationsutvärdering på ditt sätt

Med Bob kan du välja hur företagets prestationsutvärderingar ska utformas. Häng med i utvecklingen och håll koll på alla aspekter av utvärderingsprocessen för att säkerställa sömlösa och korrekta utvärderingar.

Utvärderingarna är enkla att utforma, duplicera och förhandsgranska.Du kan göra ändringar under utvärderingsperioden och anpassa inställningar, påminnelser och meddelanden.

Du bestämmer vilka teammedlemmar som ska involveras i utvärderingsprocessen och om utvärderingarna ska vara anonyma. Du kan också se hur långt processen har kommit och skicka påminnelser om någon halkar efter.

Mer information

Se hur Bob fungerar i praktiken

Läs om hur Bob kan förbättra era HR-processer

Prestationshantering - Actionable-goals_SV.pngPrestationshantering - Actionable-goals_SV.png

Konkreta mål

Ge dina medarbetare förutsättningar att lyckas

Skapa förutsättningar för utveckling genom att definiera tydliga och nåbara mål för dina medarbetare. I Bob kan du sätta upp mål och skapa utvecklingsplaner som hjälper medarbetarna att utvecklas och nå framgång. Målen är inte bara till hjälp för medarbetarna, utan ser också till att chefer och medarbetare har samma förväntningar.

Beroende på hur företaget är uppbyggt kan ni definiera mål som en del av en strategi på team-, avdelnings- eller företagsnivå. Målen kan också följas upp inom ramen för en prestationsutvärdering. På så sätt vet ni att medarbetarna är på rätt väg.

Klara, färdiga, väx!
Prestationshantering - Valuable-insights_SV.pngPrestationshantering - Valuable-insights_SV.png

Värdefulla insikter

Fatta rätt personalbeslut

När prestationsutvärderingar hanteras i Bob genereras data som ger värdefulla insikter om medarbetare, chefer och team. Med dessa data kan du mäta deras utveckling och ta itu med eventuella problem i ett tidigt skede.

Visa resultat som du önskar på längden och tvären och skapa rapporter som filtreras efter data i hela systemet. Du kan också analysera resultaten i en kontext, med alla frågor och svar från utvärderingarna i en samlad vy. Och eftersom alla HR-data finns i Bob (ersättning, tidslinjer, personuppgifter m.m.) kan du dessutom koppla resultaten till andra relevanta datapunkter för en anpassad och superspecifik analys.

Nu kör vi!
Prestationshantering - Performance-reviews_SV.pngPrestationshantering - Performance-reviews_SV.png

Prestationsutvärderingar

För dina medarbetare, oavsett var de befinner sig

I Bob är det enkelt och intuitivt att göra prestationsutvärderingar, oavsett om dina medarbetare sitter på kontoret, arbetar hemifrån eller är utspridda över jordklotet.

All medarbetarinformation, bland annat arbetshistorik, Bob-aktivitet, mål och resultat, sparas i Bob. Därmed får du de verktyg du behöver för att genomföra rättvisa prestationsutvärderingar som hjälper dina medarbetare att lyckas.

Dessutom kan du enkelt skapa nya utvärderingsperioder i Bob, anpassa dem efter varje arbetsplats och definiera vilka medarbetare (oavsett var de sitter) som ska ingå i varje utvärdering.

Jag är redo
Prestationshantering - Frame-19-4.pngPrestationshantering - Frame-19-4.png

Enskilda samtal

Prioritera avstämningar

Regelbundna enskilda samtal mellan chefer och medarbetare är en viktig del i en välfungerande feedbackmodell. I Bob kan chefer planera in enskilda samtal med sina medarbetare med hjälp av färdiga eller anpassade mallar, och eftersom medarbetarna kan lägga till egna punkter på dagordningen upplevs avstämningen som en gemensam process.

Avstämningar kan också schemaläggas automatiskt vid viktiga milstolpar under en medarbetares livscykel, till exempel 30–60–90 dagar efter onboarding eller en prestationsutvärdering. Med noggranna förberedelser, automatisk planering och centraliserade översikter blir de enskilda samtalen en meningsfull dialog som hjälper företaget att behålla sina medarbetare. 

Kom igång