Personalplanering - Frame-16574-1.pngPersonalplanering - Frame-16574-1.png

Tjänsteplanering

Effektivisera din tjänsteplanering

Skapa en helhetsbild över alla befattningar i företaget – både befintliga och planerade – och lägg till, ändra, skjut upp eller ta bort befattningar allteftersom planerna utvecklas och förändras. Ge cheferna behörighet att se lediga tjänster i sina respektive team och begära nya befattningar vid behov. Håll koll på läget genom att skapa tidsplaner och anställningsplaner för rekryteringsteamet. Enkelt och smidigt!

Kom igång
Bob ser inte likadant ut idag som det gjorde för två och ett halvt år sedan. Varje gång jag använder systemet ser jag utseendemässiga förbättringar eller nya funktioner. Det älskar jag! Vi växer, och verktyget växer tillsammans med oss.
Inbar Dayan
Inbar DayanGlobal HR-chef på BigIDläs mer
Personalplanering - Frame-16575-1.pngPersonalplanering - Frame-16575-1.png

Scenarier för personalplanering

Förbered för alla tänkbara scenarier

Skapa flera olika personalplaner för olika scenarier eller verksamhetsstrategier, t.ex. om ni öppnar ett nytt kontor, gör en omorganisation eller köper upp ett annat företag. Planera för flera olika händelser samtidigt och implementera den plan som passar bäst för företagets strategi och mål. Uppmuntra företagets chefer att engagera sig och utforma scenarier som ligger i linje med deras mål så att personalplaneringen blir en gemensam process som involverar hela företaget.

Börja planera

Se hur Bob hjälper dig att hantera företagets unika verksamhetsbehov i stor skala

Workforce planning
Personalplanering - Frame-16576-1.pngPersonalplanering - Frame-16576-1.png

HR-data

Använd din centrala plattform med all information du behöver

Med tillgång till aktuell information om din befintliga personal (bl.a. genomförda rekryteringar, tillväxt, interna förflyttningar och återväxt) kan du göra analyser som påverkar dina rekryteringsbeslut. Och eftersom all information som behövs för personalplaneringen finns på ett och samma ställe har du redan kommit en bit på väg.

1, 2, 3, kör!