HiBob vs Workday

Varför kunder väljer HiBob framför Workday

Den moderna HR-plattformen för moderna företag Arbetslivet har förändrats för alltid, oavsett hur stort eller litet ert företag är. Dagens arbetsliv kräver ett modernt sätt att skapa kontakt mellan människor, nya sätt att bibehålla företagskulturen och möjligheten att vara flexibel och anpassa sig snabbt till de nya omständigheterna.  Den goda nyheten är att modern HR-tech kan erbjuda företag lösningar som uppfyller dessa behov. De bästa plattformarna både behöver och bör användas till fullo. Alla HR:s kärnprocesser finns på plats och är bättre än någonsin förr – och alla medarbetare får…

läs mer >
HiBob vs Personio

VARFÖR KUNDER VÄLJERHIBOBFRAMFÖRPERSONIO

Modern HR-tech för moderna företag Ert företag växer och det är bra. Oavsett om ni har insett att Excel inte är det bästa sättet att arbeta, eller om ni har vuxit ifrån ett föråldrat system, så finns det bättre sätt HR-plattformar (HRIS), det vill säga system för hantering av HR-uppgifter (HRMS), är designade för att underlätta HR när företaget och medarbetarna utvecklas. Men alla lösningar är inte likadana. Växande företag behöver ett tillräckligt flexibelt system för att kunna möta era specifika behov i dag och bygga ett framgångsrikt företag på…

läs mer >
HiBob over Rippling

Därför väljer kunderna HiBob istället för Rippling HR

Den moderna HR-plattformen för moderna företag Dagens HR-avdelningar bidrar till företagens framgång genom att interagera med människor, stärka företagskulturen samt vara flexibla och snabbt anpassa sig efter förändringar på marknaden. Med äldre HR-system kan denna flexibilitet och anpassningsförmåga vara en utmaning för HR-medarbetarna eftersom dessa system fokuserar på administration och backend-processer snarare än på människorna.   Den goda nyheten är att modern HR tech kan erbjuda lösningar som tillgodoser dessa behov. Men alla lösningar är inte likadana. Dagens HR-lösningar måste ha stöd för medarbetare och kontor i olika delar av världen…

läs mer >
HiBob VS BambooHR

Varför kunder väljer HiBob framför BambooHR

Modern HR-tech för moderna företag Det stämmer. Det är HR-avdelningarna som driver utvecklingen inom branschen idag. Vare sig det handlar om att förbättra mjuka kompetenser och utforma strategier, eller ta fram policyer för hybridarbete, är det HR-avdelningen som fattar besluten som formar de upplevelser som människor i dagens moderna arbetsliv vill ha.  Ja, tekniken bidrar. Men den kan också vara ett hinder.  Investeringar i HR tech kräver ett öga för framtiden (eller en kristallkula). HR-avdelningar förväntas kunna hantera förändringar snabbare än förr. Ju snabbare HR-avdelningen reagerar, desto mer positiv inverkan…

läs mer >