Plattformsöversikt - FEATURES-CORE-HR_SWEDISH_01-6.pngPlattformsöversikt - FEATURES-CORE-HR_SWEDISH_01-6.png

Core HR och SÅ mycket mer

Bob är tillförlitlig, intuitiv och enkel att använda för HR, chefer och anställda.

G2 Website: 765 reviews, score: 4,5 stars; Capterra website: 136 reviews, score: 4,6 stars.

Bob är mer än en traditionell HR-plattform

För HR
För HR
Bob ger bättre överblick och synliggör verksamheten.
För chefer
För chefer
Bob ger tillgång till insikter och resurser för ett effektivare ledarskap.
För medarbetare
För medarbetare
Bob ger information och verktyg för att ta kontakt, utvecklas och växa.

Hantera medarbetare och processer

Bob's module - Core HR Bob's module - Core HR
Core HR
Effektivisera era HR-processer och skapa en inkluderande kultur
Core HR hjälper dig att hantera HR och medarbetare. Automatisera era HR-processer, skapa rapporter sömlöst och spara all dokumentation på ett lättåtkomligt ställe. Dessutom gör Bobs verktyg för kultur och engagemang att medarbetarna känner tillhörighet, vare sig de jobbar på plats, hemifrån eller hybridarbetar.
Bob's module - Onboarding Bob's module - Onboarding
Onboarding
Skapa en varm och effektiv upplevelse för nya medarbetare
Bobs arbetsflöden hjälper till att automatisera era onboarding-processer och säkerställer att inget faller mellan stolarna. Ge medarbetarna ett varmt välkomnande och en positiv onboarding-upplevelse med möjligheter att lära känna företaget, kollegorna och företagskulturen.
Bob's module - Prestationshantering Bob's module - Prestationshantering
Prestationshantering
Hjälp dina medarbetare att växa, utvecklas och lyckas
Talanghantering när den är som enklast. Vår centraliserade plattform stödjer kompletta prestationsutvärderingar för anställda, både på arbetsplatsen och på distans. Stärk dina medarbetare så att de lyckas med tydliga, konkreta mål och utvecklingsplaner och genom att låta dem arbeta mot teamets, avdelningens och företagets mål.
Bob's module - Ersättningshantering Bob's module - Ersättningshantering
Ersättningshantering
Hantera en sömlös ersättningsprocess
Hantera hela ersättningshanteringsprocessen, inklusive löneöversyner, bonusar och aktietilldelning, i en enda intuitiv och global plattform. Håll alla intressenter underrättade, till exempel HR, ekonomiavdelningen och ledningsgruppen, för att säkerställa en rättvis och opartisk process.
Bob's module - Undersökningar Bob's module - Undersökningar
Undersökningar
Engagera dina medarbetare
Genom undersökningar får du värdefull feedback från anställda. Gör en undersökning av de anställdas livscykel för att få feedback om olika milstolpar och händelser under livscykeln eller genomför en engagemangsundersökning för att mäta medarbetarnöjdheten. Se resultaten och få värdefulla insikter som hjälper dig att göra positiva förändringar för medarbetarna och organisationen.
Bob's module - Frånvaro Bob's module - Frånvaro
Frånvaro
Håll koll på vem som jobbar och vem som är borta
Frånvarohantering har aldrig varit enklare. Bobs tidshanteringsfunktion gör det enkelt att ansöka om och godkänna ledighet, semesterdagar, sjukfrånvaro med mera – allt inom ditt arbetsflöde.
Bob's module - Tid och närvaro Bob's module - Tid och närvaro
Tid och närvaro
Förenklad tidrapportering
Det är enkelt att stämpla in och ut med Bobs tidshanteringsfunktion, som också stöds i Bob-appen. Skapa en arbetscykel och påminn dina medarbetare om att skicka in sina tidrapporter i tid för löneutbetalning.
Bob's module - Lönehub Bob's module - Lönehub
Lönehub
Slipp krångliga löneutbetalningar
Bobs hubb för lönelista är en centraliserad instrumentpanel för hantering av avlöningslistor i Bob. Alla lönerelaterade data uppdateras automatiskt i realtid och kan enkelt synkas med dina lönesystem, vilket minskar förberedelsetiden för löneutbetalningen från timmar till minuter.
Bob's module - HR-data Bob's module - HR-data
HR-data
Få kunskap om medarbetarna
Börja mäta och analysera er största tillgång – medarbetarna. Få meningsfull information och tillgång till dolda insikter med data från hela plattformen i realtid. Håll koll på nyckeltal som antal anställda, tillväxt, bibehållande av personal och frånvaro och mät utvecklingen över tid. Skapa, schemalägg och dela rapporter med ledarskapsteamet med bara några klick.
Bob's module - Your Voice Bob's module - Your Voice
Your Voice
Erbjud en trygg plats att göra sig hörd på
Uppmuntra dina medarbetare att säga vad de tycker och rapportera problem eller missförhållanden på arbetsplatsen i en trygg och säker miljö, utan oro för repressalier. Your Voice uppfyller lagarna om skydd för visselblåsare och hjälper företag att bibehålla en glad, nöjd och produktiv personalstyrka.
Bob's module - Personalplanering Bob's module - Personalplanering
Personalplanering
Maximera personalens effektivitet
Optimera personalens produktivitet och skapa en strategisk rekryteringsplan med ett verktyg för personalplanering som kartlägger, letar reda på och planerar för framtida befattningar direkt i Bob. Skapa händelser för olika scenarier och använd era HR-data för att få kunskaper som kan påverka era rekryteringsbeslut.
Bob's module - Sandlåda Bob's module - Sandlåda
Sandlåda
Utforska och experimentera med Bob
Testa och optimera ändringar och händelser som utvärderingsperioder, ersättningar, importer och automatisering, i en säker kopia av Bob-produktionsmiljön. Utforska och experimentera med ändringar på olika ställen i Bob, utan att HR-data påverkas.

Anslut enkelt till verktygen som HR-teamet använder varje dag

Se vad våra kunder säger

Tusentals HR-ledare runt om i världen använder Bob för att främja engagemang, produktivitet och framgång.
Vi tittade på många olika HR-plattformar men valde Bob eftersom den är enklast att använda och mest flexibel för våra behov. De andra systemen har egna definierade HR-processer, men med Bob kan vi sköta HR-arbetet på det sätt vi vill
Gil Lev
Gil LevHead of Global HR FiverrFULLSTÄNDIG FALLSTUDIE

Se Bob i Action

Lär dig mer om hur Bob kan förbättra dina HR processer