Modern HR-tech för moderna företag

Det stämmer. Det är HR-avdelningarna som driver utvecklingen inom branschen idag. Vare sig det handlar om att förbättra mjuka kompetenser och utforma strategier, eller ta fram policyer för hybridarbete, är det HR-avdelningen som fattar besluten som formar de upplevelser som människor i dagens moderna arbetsliv vill ha. 

Ja, tekniken bidrar. Men den kan också vara ett hinder.  Investeringar i HR tech kräver ett öga för framtiden (eller en kristallkula). HR-avdelningar förväntas kunna hantera förändringar snabbare än förr. Ju snabbare HR-avdelningen reagerar, desto mer positiv inverkan på medarbetarupplevelsen och företaget. Om HR-avdelningarna ska kunna vara flexibla, måste de ha HR tech som är ännu mer flexibel.  Ingen kan ju trots allt se in i framtiden. Vi kan dock vara säkra på att förändringar är på väg. 

Vi har satt samman en lista med ämnen och frågor som är viktiga att gå igenom vid valet av HR-teknik. Den HR tech ni väljer måste ju vara en tillgång för företaget i både goda och dåliga tider. 

När ni utforskar vilken HR tech som är rätt för företaget och jämför HiBob med BambooHR, kan ni använda de här frågorna för att göra egna prioriteringar. Då får ni också det bästa resultatet för ert HR-team och företaget.

Tekniken kommer många gånger från USA eller andra platser som är väldigt USA-orienterade. Men så fort man börjar hantera olika tidszoner och valutor blir det problem och man kanske börjar uppmärksamma födelsedagar eller årsdagar på fel dag, vilket verkligen är frustrerande.
Kirsti GrantVP People Experience på Auror

När du jämför HiBob med BambooHR kan du ställa följande frågor för att ta reda på vilken HCM-plattform som passar bäst för företaget.

1. Kan BambooHR konfigurera HR-processer efter lokala och regionala företagskulturer och bestämmelser?

I dagens arbetsliv finns ofta affärsmöjligheter och kompetens på många olika kontor och arbetsplatser runt om i världen. Den globala expansionen har fört med sig möjligheter till hybridarbete och distansarbete. Det kan dock bli ganska svårhanterligt för HR-avdelningarna. De måste kunna hantera olika helgdagar, lokala lagstiftningar och tidszoner, och kommunicera effektivt med medarbetare som sitter på olika platser. Ställ de här frågorna när du jämför HiBob med BambooHR vad avser lokal och regional expansion.

Ta reda på om det går att konfigurera processer på lokal och regional nivå i BambooHR.

 • Kan helgdagskalendrar och ledighetspolicyer anpassas för flera länder?
 • Är det enkelt att navigera mellan olika tidszoner?
 • Finns det specifika nyhetsflöden för varje kontor och land?
 • Kan systemet anpassas efter lokala seder eller bästa praxis?
 • Finns det teknisk support i de tidszoner där olika delar av företaget har behov av det?
 • Går det att interagera både med medarbetare på kontoret och dem som jobbar på distans runtom i världen?
 • Finns det stöd för hybridarbete?
Spara värdefull tid och minimera medarbetarnas frustration med ett HR-system som effektiviserar era HR-processer

Bob gör allt detta – automatiserar arbetsflödena över hela världen, och ger medarbetarna en upplevelse som både är personligt och lokalt anpassad

Bob är en global plattform med stöd för den icke-traditionella organisationsstruktur som kännetecknar dagens moderna arbetsliv. Det är enkelt att stötta medarbetare, både på kontoret och på distans och i flera olika länder, och samtidigt ha koll på flera helgdagskalendrar, ledighetspolicyer och valutor. Bob ger en helhetsbild av hela verksamheten med anpassningsbara arbetsflöden och fält som snabbt kan anpassas efter lokala behov och bästa praxis.

I Bob-plattformen utgör alla arbetsplatser en del av företaget men är ändå såpass flexibla att de unika behoven på varje arbetsplats kan tillgodoses. Genom enskilda nyhetsflöden med information om respektive kontor, viktig lokal statistik och lokala nyheter tar medarbetarna till sig den globala företagskulturen. Även om ert företag bara har en arbetsplats idag kan Bob när som helst utökas om ni växer.

G2 Logo
”Plattformen är så lätt att använda och innehåller allt som behövs! Enkel administration.”
19 nov 2021 Administratör för finansiella tjänster

2. Kan BambooHR integreras med er befintliga tech-stack så att ni kan erbjuda en smidig medarbetarresa?

Arbetslivet har förändrats i grunden. Idag, när många medarbetare jobbar hemifrån, på distans eller i hybridform, är företag av alla storlekar mer utspridda än någonsin tidigare. En bra HR-plattform måste hjälpa företag att bibehålla kontakten i teamen så att inte företagskulturen och samarbetet försvagas, med minskad produktivitet som följd. Läs de här frågorna när du jämför BambooHR med HiBob och fråga dig vad ni behöver för er medarbetsresa.

Ta reda på om BambooHR kan skapa en smidig medarbetarresa sett till hela tech-stacken.

 • Finns det en inbyggd mobilapp med de funktioner som används mest av medarbetare och chefer?
 • Kan det kopplas samman med programsviter för en rekryteringsprocess som omfattar många platser över hela världen?
 • Kan det integreras med lönesystem globalt så att det stämmer med lokal lagstiftning?
 • Kan det hantera separata och flera olika löneperioder för globala medarbetare från en central plats?
 • Underlättas rekryteringsprocessen med integrationer eller stöd för de vanligaste rekryteringssystemen?
 • Finns det inbyggda integrationer för Slack och MS Teams?
 • Finns det inbyggda integrationer för de fem vanligaste rekryteringssystemen?
 • Går det att integrera med Zapier?
 • Finns det ett öppet API för kundutveckling?

Bob gör allt detta – harmoniserar er tech-stack, företaget och era kontor

Genom Bobs integrationer med ledande tredjepartsprogram kan ni fortsätta att arbeta som ni önskar, samtidigt som ni drar fördel av Bobs expertis när det gäller att maximera medarbetarupplevelsen.

Hantera löner globalt från en central plats. Kan integreras med lönesystem i andra länder i enlighet med lokal lagstiftning och lokala processer. Ni kan skräddarsy er rekryteringsprocess genom inbyggda integrationer med rekryteringssystem som Greenhouse, Workable och Lever. 

Bob samarbetar med över ett dussin system och kopplar er till tusentals program via Zapier, så att ni snabbt kan utveckla anpassade arbetsflöden med vårt öppna API. 

Samtidigt kan ni fortsätta att använda verktygen ni gillar genom att ansluta till ledande plattformar som G-Suite, Microsoft Azure, Jira, Slack och Microsoft Teams så att ni kan kommunicera med medarbetarna på plattformar som de är vana vid.

HiBob kontra Bamboo – integrationer med tech-stacken för HR
Det här är ett HR-system som maximerar medarbetarupplevelsen

3. Kan BambooHR uppfylla unika affärsbehov i stor skala på olika kontor och i olika länder?

Inga två företag är likadana, och er unika organisation kräver flexibel HR-tech för att klara utmaningarna ni ställs inför när företaget växer och förändras. Många HCM-lösningar är rigida eller ger begränsad flexibilitet som inte hänger med när företaget växer. Besvara de här frågorna när du jämför BambooHR med HiBob och se om BambooHR kan växa med företagets behov.

Kolla om BambooHR kan lösa era unika affärsbehov i stor skala.

 • Kan HR-funktionerna anpassas efter era behov, nu och i framtiden?
 • Kan systemet växa med företaget och hantera hundratals eller tusentals anställda?
 • Stöder systemet användning av flera olika kalendrar med lokala nationella och religiösa helgdagar?
 • Kan ni schemalägga anpassade rapporter varje dag, vecka eller månad?
 • Går det att lagra konfidentiella personuppgifter på ett säkert sätt och är de lätta att hitta?
 • Finns det professionella tjänster för anpassning och implementering av plattformen för alla användare?

Bob gör allt detta – ger flexibilitet och konfigurerbarhet i alla delar.

HiBobs HR-plattform, Bob, är exceptionellt flexibel och ni kan anpassa den efter företagets specifika behov med minimal hjälp från tech-support eller andra tjänster. Eftersom Bob kan hantera icke-hierarkiska organisationsstrukturer, t.ex. projektteam, är det enkelt att hantera medarbetarna när ni växer från startup till multinationellt företag.

Tack vare anpassningsbara processer, arbetsplatsinställningar, ledighetspolicyer och arbetsflöden, kan företag snabbt förändra sina processer i takt med att de växer. Bob är ett världsomspännande verktyg med stöd för lokala kulturer, inklusive nationella och religiösa helgdagar och lokala seder. Bob erbjuder helt enkelt det ni behöver, när ni behöver det.

Skapa arbetsflöden och onboarding för olika kontor globalt

4. Kan BambooHR effektivisera och automatisera grundläggande HR-processer för att minska arbetsbelastningen?

I dynamiska företag måste allt grundläggande HR-arbete vara enkelt och effektivt för att spara värdefull tid och minimera medarbetarnas frustration. 

På företag som rekryterar på distans måste HR-avdelningen skapa processer som utrycker företagskulturen och som får medarbetarna att känna sig hörda och inkluderade. Dagligt HR-arbete som onboarding och tidshantering kan vara enformigt och tidsödande, och göra att HR-avdelningen inte hinner med andra viktiga uppgifter som behöver utföras. 

En bra HCM-plattform bör automatisera och påskynda uppgifter som står i vägen för viktigare initiativ och se till att medarbetarna får tillgång till allt som företaget erbjuder. Besvara frågan nedan när du jämför Bob med BambooHR för att prioritera företagets HCM-behov.

Uppsägningsindikatorer i Bob för att behålla talanger.

Kolla om BambooHR kommer att kunna effektivisera alla era HR-processer.

 • Registreras viktiga nyckeltal som uppsägningsindikatorer och rapporteras HR-arbetet korrekt med en källa för HR-data?
 • Går det att välja olika typer av diagram så att varje nyckeltal visas i ett visuellt sammanhang som passar ledningsnivån?
 • Går det att bygga personligt anpassade arbetsflöden för onboarding så att varje medarbetare får en personlig touch?
 • Finns det arbetsflöden för pre-boarding för nya medarbetare som visar organisationsdiagram för hela företaget, så att de kan lära känna teamet före första arbetsdagen?
 • Kan alla medarbetare göra personliga anpassningar av sin profil med uttal av namn och önskat pronomen?
 • Har varje medarbetare en tidslinje över sitt arbete och sina prestationer i företaget?
 • Finns det en dynamisk personalöversikt där medarbetare kan grupperas och sorteras efter kompetens, fritidsintressen m.m.?
 • Finns det ett automatiskt arbetsflöde som hanterar medarbetarresan med påminnelser och förfallodatum?
 • Går det att göra omröstningar och undersökningar för att ha koll på vad medarbetarna tycker och mäta medarbetarnas tillfredsställelse?
Det här är ett HR-system som ger HR global räckvidd

Bob gör allt detta – effektiviserar och automatiserar core HR och mycket mer

Bob effektiviserar alla grundläggande HR-processer och mycket annat genom att automatisera och förenkla godkännandecykler till några få klick. Nya teammedlemmar känner sig välkomna och lär snabbt känna företagets kultur, värderingar och medarbetare genom en effektiv, anpassningsbar onboardingprocess. Flexibla vyer i företagets medarbetarregister hjälper nya och gamla teammedlemmar att skapa både professionella och personliga kontakter.

Enkla HR-förfrågningar från medarbetarna besvaras snabbt så att HR kan fokusera på mer avancerade uppgifter. Tid och närvaro mäts enkelt via dator och mobil, och förstås i Microsoft Teams och Slack. 

Använd omfattande HR-data för att få meningsfull information och upptäcka dolda insikter om dina medarbetare. Du får övergripande realtidsdata i en berättelse som beskriver HR-arbetet och som kan delas med ledningen utan något merarbete från din sida.

Med frivilliga omröstningar och undersökningar kan ni följa upp vad medarbetarna tycker. Samtidigt kan HR-nyckeltal och HR-data ge både anpassade och förinställda rapporter, så att ni löpande kan förbättra HR-arbetet och maximera medarbetarupplevelsen. 

G2 Logo
”Jag uppskattar verkligen alla funktioner och de integreringar vi kan göra som ett litet företag med global verksamhet. I jämförelse med andra plattformar är Bob den mest intuitiva.”
23 nov 2021 Employee Experience Manager

Underlätta kommunikationen och engagemanget mellan chefer och anställda, vare sig de arbetar på kontoret eller på distans.

5. Gör BambooHR cheferna mer delaktiga i arbetet med medarbetarresan och minskad personalomsättning?

Sedan distans- och hybridarbete blev det nya normala har chefer blivit en viktig del i arbetet med att få medarbetarna att hålla kontakten och ha kvar sitt engagemang. Numera deltar chefer aktivt i samarbeten och diskussioner, och de behöver ha rätt verktyg för att kunna göra det på alla platser och kontor och i alla länder.  En bra HR-plattform bör öka produktiviteten och underlätta kommunikationen mellan cheferna och deras medarbetare, oavsett var de befinner sig. När du går igenom de här frågorna medan du jämför HiBob med BambooHR, bör du fråga dig vilka funktioner som kommer att få medarbetarna att vilja stanna kvar och som kommer att vara till störst nytta.

Kolla upp om BambooHR stärker chefer genom verktyg för produktivitet och samarbete.

 • Har cheferna tillgång till mallar för enskilda möten med anställda som förenklar processer som onboarding, karriärutveckling och prestationsutvärderingar?
 • Har cheferna tillgång till viktiga milstolpar under en medarbetares livscykel, så att de kan planera in regelbundna avstämningar som bidrar till att medarbetaren vill stanna kvar?
 • Har cheferna en central plats där de kan se hela medarbetarresan, så att enskilda samtal kan bli till en meningsfull dialog? 
 • Kan cheferna sätta mål på avdelningsnivå för sina medarbetare, utifrån företagets nyckeltal? 
 • Får chefer aktuell information och rapporter om teamets ledighetsstatus? 
 • Har cheferna tillgång till information om naturliga avgångar så att de kan förutse den framtida personalomsättningen i sina team?
Använda arbetsflöden och uppgiftslistor för ökad produktivitet och enklare samarbete.

Bob gör allt detta – stärker chefer som får medarbetare att växa

Cheferna går i frontlinjen och Bob stärker dem med de verktyg och mallar de behöver för att interagera med, utvärdera och utveckla sina medarbetare. 

I Bob kan chefer planera in enskilda samtal med sina medarbetare med hjälp av färdiga eller anpassade mallar, och eftersom medarbetarna kan lägga till egna punkter på dagordningen upplevs avstämningen som en gemensam process.

Chefer kan hjälpa medarbetare att sätta mål och nyckeltal, och sedan planera in återkommande möten för uppföljning. När det är dags för prestationsutvärderingar finns allt redan dokumenterat på en enda plats, inklusive historik, så att mötena blir mer meningsfulla. 

Det är enkelt för chefer att godkänna ansökningar om ledighet och ersättning för utgifter via mobilappen. Sedan kan hela teamet se vilka som arbetar och vilka som är lediga i en kalender som uppdateras i realtid.

6. Kan BambooHR maximera medarbetarupplevelsen och bidra till att medarbetarna stannar kvar?

HR handlar inte längre om antal anställda och hantering av humankapital. Dagens HR-chefer måste skapa en företagskultur som engagerar medarbetarna och får dem att vilja stanna kvar på företaget, och som dessutom främjar nätverkande och ansvarstagande. Jämför BambooHR med HiBob genom att ställa de här frågorna.

Kolla om BambooHR kommer att maximera er medarbetarupplevelse.

 • Kan medarbetarna få information om sina kollegors arbetsstatus och arbetsplatser?
 • Finns det en plats där medarbetarna kan läsa om företagets mål, ta del av företagskulturen och se att deras arbete har betydelse? 
 • Har medarbetarna profiler som kan anpassas med videopresentationer och föredraget pronomen och kön?
 • Har användargränssnittet en engagerande och interaktiv design och känsla?
 • Går det att anpassa arbetsflödet för onboarding och skapa nya arbetsflöden med ett enda klick?
 • Går det att uppmärksamma enskilda medarbetare?
 • Ger det en heltäckande bild av medarbetarnas arbete fram till idag?
 • Finns det aktivitetsgrupper och klubbar där medarbetarna kan umgås och lära känna varandra?

Bob gör allt detta – en fantastisk medarbetarupplevelse som hjälper er att behålla talanger

Bob sätter medarbetaren i centrum istället för att bara hålla koll på personaluppgifter och administration. Med sin engagerande och kreativa design stärker Bob de anställda, får dem att känna sig hemma i företagskulturen och maximerar medarbetarupplevelsen. 

Personalen får information och nyheter på Bobs engagerande startsida. Använd personalöversikten för att se vem som är vem i företagets struktur och relationerna mellan olika medarbetare, team och avdelningar. Se vilka som har berättat om sina intressen för sina kollegor genom att använda klubbvyn och sortera på intressen, nationalitet, könspronomen och arbetsplats. 

Varför kunder väljer HiBob framför BambooHR - Nurture-employee-engagement-and-retention.png

Varför välja Bob framför BambooHR och andra HCM-lösningar?

Vid en jämförelse mellan Bob och BambooHR och alla övriga HCM-plattformar, är det tydligt att Bob är rätt val för multinationella företag.

HiBob vet att några av de jobbigaste arbetsuppgifterna för många anställda kan vara HR-relaterade och beröra lokala och regionala förhållanden. I Bob är flexibiliteten inbyggd och ni kan:

 • Skapa HR-processer på det lokala språket för större tydlighet och bättre förståelse
 • Följa lokala bestämmelser för löneperioder genom att integrera Bob med önskat lokalt lönesystem
 • Betala ut löner till anställda enligt den tidtabell som de är vana vid eftersom flera löneperioder kan hanteras från en central plats
 • Visa kalendrar med lokala högtider i en global kalender så att alla kan vara med och fira
 • Automatisera uppgifter så att de utförs vid rätt tidpunkt utifrån den lokala tidszonen

Bobs verktyg skapar kontakt mellan medarbetare i olika delar av världen och ger en fantastisk användarupplevelse, oavsett var personalen sitter.

 • Bob sätter medarbetarna i centrum med verktyg som skapar kontakt mellan dem som sitter på kontoret och dem som jobbar på distans.
 • Ett innovativt användargränssnitt med samma icke-tekniska och engagerande känsla som hos sociala medier.
 • Roligare och mer intuitiv att använda än andra HCM-lösningar.
 • Bob skapar en välkomnande miljö som inspirerar medarbetare att bygga suveräna arbetsrelationer och hålla kontakten med företaget, vare sig de arbetar på ett av företagets kontor eller hemifrån.
 • Till skillnad från andra system är implementeringen och den dagliga användningen av Bob intuitiv och kräver inga tekniska kunskaper.
”Bob är en av de mer innovativa HCM-plattformarna. Bob är en plattform för ledarskap i första hand och en HR-plattform i andra hand. Den är helt och hållet designad för vad chefer, medarbetare och ledningen behöver. Företaget växer snabbt (över 1 600 kunder) och det företräder ett nytt förhållningssätt till core HR som jag tror att alla större leverantörer kommer att behöva ta till sig.”
Josh Bersinbranschanalytiker inom HR tech

Här kan du ladda ner en PDF-fil med en checklista för frågorna.

Ett HR-system som ger hela bilden