Självbelåtenhet är ett farligt ord för en företagsledning. Företag som vill växa och nå framgång måste vara flexibla, innovativa och utvecklas kontinuerligt utifrån behov och trender på marknaden. Om de inte gör det riskerar även de mest framgångsrika företagen att hamna på efterkälken och bli föråldrade. Exempel på tidigare välkända företag som råkat ut för detta är Kodak, Blackberry och Blockbuster.

Enligt en global McKinsey-undersökning är chansen att lyckas större ju mer omvandling ett företag går igenom. Men förändring innebär också utmaningar. En annan McKinsey-studie visade att företag som genomgår storskaliga omvandlingar misslyckas cirka 70 procent av tiden. Så vad kan företag göra för att öka sina chanser att lyckas?

Svaret är förändringsarbete. Företag måste fortsätta att vara nyskapande och växa, men på ett systematiskt och planerat sätt som skapar förtroende och får medarbetarnas godkännande. Detta långsamma men kontinuerliga tillvägagångssätt rekommenderas vid alla större förändringar inom en organisation som kommer att påverka medarbetarna, från implementering av en ny HR-plattform till expansion till nya geografiska områden eller företagsförvärv. 

För företag som har tagit beslut om att implementera sin första HR-plattform, förändra sitt befintliga system eller sjösätta en ny HR-process i hela företaget, beror framgången på hur förberedda och noggranna de är och huruvida de har vunnit medarbetarnas förtroende. Eftersom människor känner ett naturligt motstånd mot förändring är det viktigt att förändringen genomförs på ett smidigt sätt och utan misstag.

Vi förstår att det kan vara skrämmande att bygga något nytt på en HR-plattform i livemiljö. Därför har vi skapat Bobs sandlåda, en risk- och problemfri testmiljö där ni kan experimentera med Bob.

Vad är en sandlåda?

Sandlådor förknippas vanligtvis med arbetssfären kring utvecklare och QA-ingenjörer. Sandlådan är en isolerad miljö där användare kan utveckla nya funktioner, testa och upptäcka svagheter utan att riskera att produktionsmiljön påverkas. 

Bobs sandlåda är också en isolerad testmiljö men den är utformad för de HR-ansvariga som använder Bob. Den är lätt att använda och kräver inte teknisk utbildning eller kunskaper inom kodning.

Använda Bobs sandlåda för att testa processer under hela medarbetarresan 

Kunder som köper Bobs sandlåda får en kopia av sin specifika produktionsmiljö i Bob, inklusive alla funktioner som de använder och alla aktuella HR-data. 

Bobs sandlåda kan sedan användas som en testmiljö för Bobs funktioner, och utgör en säker plats där ni kan optimera förändringar och händelser, stora eller små, innan ni publicerar dem. Ni kan använda sandlådan för att experimentera med alla nya processer under medarbetarresan, som att skapa nya utvärderingsperioder, hantera ersättningar, skapa uppgiftslistor och arbetsflöden, skicka ut eSign-förfrågningar och importera eller ändra data. Sandlådan är också en utmärkt resurs för utbildning av nya Bob-användare, utan risk för att något blir fel eller att data går förlorade.

Bobs sandlåda är ovärderlig för snabbväxande multinationella företag och företag som genomgår stora förändringar, som etablering av nya kontor, företagsförvärv eller förberedelser inför en börsintroduktion. Använd sandlådan för att testa och visa ändringar, utan att avslöja känsliga eller konfidentiella data, och verkställ dem i livemiljön när ni är redo eller när förslag eller strategier har godkänts. 

Något annat som kännetecknar sandlådor är att de är tillfälliga miljöer som uppdateras regelbundet och Bobs sandlåda är inget undantag. Bobs sandlåda uppdateras automatiskt var 60:e dag så att den stämmer överens med er aktuella Bob-miljö och så att ni fortsätter att uppfylla GDPR och andra dataskyddsregler. Du kan också uppdatera sandlådan när som helst och börja på ny kula.

Se till att ditt företag lyckas och att dina medarbetare känner sig delaktiga

Företagets framgång är beroende av kontinuerlig innovation och medarbetarnas nöjdhet. Säkerställ båda dessa faktorer genom att använda Bobs sandlåda för att experimentera med nya funktioner och processer i en säker testmiljö innan ni lanserar dem i hela företaget. Oavsett om ni påbörjar en ny HR-process eller planerar en omorganisation, känner ni er mer förberedda om ni har en plats där ni kan testa och se förändringar och processer innan de lanseras. Detta säkerställer att allt fungerar effektivt och ger medarbetarna en bra upplevelse.


Ruth Stern

Från Ruth Stern

Ruth is a content manager at Hibob. When she isn't working, she spends her free time planting flowers in her garden and playing the piano.