Den moderna HR-plattformen för moderna företag

Arbetslivet har förändrats för alltid, oavsett hur stort eller litet ert företag är. Dagens arbetsliv kräver ett modernt sätt att skapa kontakt mellan människor, nya sätt att bibehålla företagskulturen och möjligheten att vara flexibel och anpassa sig snabbt till de nya omständigheterna. 

Den goda nyheten är att modern HR-tech kan erbjuda företag lösningar som uppfyller dessa behov. De bästa plattformarna både behöver och bör användas till fullo. Alla HR:s kärnprocesser finns på plats och är bättre än någonsin förr – och alla medarbetare får känna sig involverade.

Men alla lösningar är inte likadana. Traditionella HR-program är tröga och föråldrade och inte särskilt lättillgängliga för modern personal. Nya HR-lösningar behöver likna de tech-plattformar som yngre generationer dras till idag.

Du hittar mer information nedan om vilka funktioner och andra egenskaper du bör vara särskilt uppmärksam på när du jämför HiBob och Workday.

Vi tittade på många olika HR-plattformar men valde Bob eftersom den är enklast att använda och mest flexibel för våra behov. De andra systemen har egna definierade HR-processer, men med Bob kan vi sköta HR-arbetet på det sätt vi vill.
Gil LevHead of Global HR

När ni jämför HiBob med Workday kan ni ställa dessa frågor för att upptäcka vilket HR-system som passar bäst för ert företag.

1. Kan Workday maximera medarbetarupplevelsen?

HR handlar inte längre om antal anställda och hantering av humankapital. Dagens HR-chefer måste skapa en företagskultur som engagerar medarbetarna och får dem att vilja stanna kvar på företaget, och som dessutom främjar nätverkande och ansvarstagande.

Kolla om Workday kommer att maximera medarbetarupplevelsen.

 • Har användargränssnittet en engagerande och interaktiv design och känsla?
 • Går det att anpassa arbetsflödet för onboarding?
 • Går det att uppmärksamma enskilda medarbetare?
 • Ger systemet en heltäckande bild av medarbetarnas arbete fram till idag?
 • Finns det aktivitetsgrupper och klubbar där medarbetarna kan umgås och lära känna varandra?
 • Finns det ett anonymt rapporteringsverktyg där medarbetarna kan berätta om problem?

Bob gör allt detta – en fantastisk medarbetarupplevelse

Bob-plattformen sätter medarbetaren i centrum istället för att bara hålla koll på personaluppgifter och administration. Med sin engagerande och kreativa design stärker Bob de anställda, får dem att känna sig hemma i företagskulturen och maximerar medarbetarupplevelsen. 

Varför kunder väljer HiBob framför Workday - Hibob_Over_elements_SV-2.png

Bob har ett unikt, användarvänligt gränssnitt som stärker företagskulturen och för medarbetarna närmare varandra så att de kan skapa meningsfulla professionella och sociala relationer, oavsett var de arbetar. Bob ger en helhetsbild över företaget som ökar medarbetarnas motivation och gör dem positivt inställda till företaget och sina egna insatser. Företagsnyheter, beröm och shoutouts bidrar till detta, och medarbetarna kan göra sina profiler mer personliga.

Bobs funktion Din röst uppfyller lagarna om skydd för uppgiftslämnare genom anonym rapportering och verktyg för att hantera ärendena inuti plattformen. Anställda kan fritt berätta om eventuella problem i Din röst, med vetskapen att deras meddelande och identitet kommer att förbli anonyma.

2. Ger Workday ökad produktivitet och enklare samarbete?

Arbetslivet har förändrats i grunden. Idag, när många medarbetare jobbar hemifrån, på distans eller i hybridform, är företag av alla storlekar mer utspridda än någonsin tidigare. En bra HR-plattform behöver hjälpa företag att bibehålla kontakten i teamen så att inte företagskulturen och samarbetet försvagas, med minskad produktivitet som följd.

Kolla om Workday kommer att kunna ge ökad produktivitet och enklare samarbete.

 • Finns det en inbyggd mobilapp med de funktioner som används mest av medarbetare och chefer?
 • Underlättas rekryteringsprocessen med integrationer eller stöd för de vanligaste rekryteringssystemen?
 • Finns det inbyggda integrationer för Slack och MS Teams?
 • Finns det inbyggda integrationer för de fem vanligaste rekryteringssystemen?
 • Går det att integrera med Zapier?
 • Finns det ett öppet API för kundutveckling?

Bob gör allt detta – produktivitet och samarbete

Genom Bobs integrationer med ledande tredjepartsprogram kan ni fortsätta att arbeta som ni önskar, samtidigt som ni drar fördel av Bobs expertis när det gäller att maximera medarbetarupplevelsen.

Bob samarbetar med över ett dussin system och kan kopplas samman med tusentals program via Zapier, så att ni snabbt kan utveckla anpassade arbetsflöden med vårt öppna API. Ni kan skräddarsy er rekryteringsprocess genom inbyggda integrationer med rekryteringssystem som Greenhouse, Workable och Lever. Samtidigt kan ni fortsätta att använda verktygen ni gillar genom att ansluta till ledande plattformar som G-Suite, Microsoft Azure, Jira, Slack och Microsoft Teams.

Varför kunder väljer HiBob framför Workday - Hibob_Over_elements_SV6.png

3. Stärker Workday engagemanget och produktiviteten hos chefer och medarbetare?

Sedan distans- och hybridarbete blev det nya normala har det blivit allt viktigare för HR-avdelningarna att stärka och stötta medarbetarna.  Medarbetarna måste vara självgående och kunna planera sitt eget arbete, medan cheferna måste kunna interagera med sina team för att främja samarbete och dialog.  En bra HR-plattform ökar produktiviteten och underlättar kommunikation mellan HR, chefer och anställda, oavsett var de befinner sig.

Kolla om Workday stärker chefer och anställda genom verktyg för produktivitet och samarbete.

 • Kan medarbetarna få information om sina kollegors status och arbetsplatser?
 • Finns det en plats där medarbetarna kan läsa om företagets mål, ta del av företagskulturen och se att deras arbete har betydelse?
 • Har cheferna tillgång till mallar för enskilda möten med anställda som förenklar processer som onboarding, karriärutveckling och prestationsutvärderingar?
 • Kan cheferna sätta mål på avdelningsnivå för sina medarbetare, utifrån företagets nyckeltal?
 • Får chefer aktuell information och rapporter om teamets ledighetsstatus?
 • Har cheferna tillgång till information om naturliga avgångar så att de kan förutse den framtida personalomsättningen i sina team?

Bob gör allt detta – stärker chefer och medarbetare

Bob hjälper HR-avdelningen att främja samarbete. Medarbetare och chefer har en gemensam centraliserad plattform.

Varför kunder väljer HiBob framför Workday - Hibob_Over_elements_SV3.png

Medarbetarna får information och nyheter på Bobs sociala medier-liknande startsida. Gå till medarbetarregistret för att få en bild av företagets struktur och relationerna mellan olika medarbetare, team och avdelningar. Ta reda på mer om dina kollegor genom klubbvyn, och sortera efter intressen, nationalitet, pronomen och plats.

Cheferna går i frontlinjen och Bob stärker dem med de verktyg och mallar de behöver för att interagera med, utvärdera och utveckla sina medarbetare. Hantera hela teamet på ett ställe genom att sätta upp mål, granska ledighetsansökningar, fatta smarta ersättningsbeslut och använda mötesmallar för återkommande processer som prestationsutvärderingar.

Med Bob kan medarbetarna bli en del av, interagera med och växa med företaget.

Med Bob kan cheferna utveckla sina medarbetare och driva företaget framåt.

4. Kan Workday hjälpa er globala, moderna organisation att växa?

I dagens arbetsliv finns ofta affärsmöjligheter och kompetens på många olika kontor och arbetsplatser runt om i världen. Global expansion är en nyckel till framgång för många företag, men det kan bli ganska svårhanterligt för HR-ledningen. De måste kunna hantera olika helgdagar, lokal lagstiftning och tidszoner och kommunicera effektivt med medarbetare som sitter utspridda på olika platser.

Varför kunder väljer HiBob framför Workday - Hibob_Over_elements_SV4.png

Kolla om Workday kan hjälpa er globala, moderna organisation att växa.

 • Finns det helgdagskalendrar och ledighetspolicyer för flera länder?
 • Är det enkelt att navigera mellan olika tidszoner?
 • Finns det specifika nyhetsflöden för varje kontor och land?
 • Kan systemet anpassas efter lokala seder eller bästa praxis?
 • Är den tekniska supporten tillgänglig minst 16 timmar per dygn, sex dagar i veckan?
 • Kan ni interagera både med anställda på kontoret och dem som jobbar på distans?
 • Finns det stöd för hybridarbete?

Bob gör allt detta – får organisationen att växa

Bob är en global plattform med stöd för den icke-traditionella organisationsstruktur som kännetecknar dagens moderna arbetsliv. Det är enkelt att stötta medarbetare, både på kontoret och på distans och i flera olika länder, och samtidigt ha koll på flera helgdagskalendrar, ledighetspolicyer och valutor. Bob ger en helhetsbild över hela verksamheten med anpassningsbara arbetsflöden och fält som enkelt kan anpassas efter lokala behov och bästa praxis.

I Bob-plattformen utgör alla arbetsplatser en del av företaget men är ändå såpass flexibla att de unika behoven på varje arbetsplats kan tillgodoses. Genom enskilda nyhetsflöden med information om respektive kontor, viktig lokal statistik och lokala nyheter tar medarbetarna till sig den globala företagskulturen. Även om ert företag bara har en arbetsplats idag kan Bob när som helst utökas om ni växer.

5. Kan Workday effektivisera era HR-processer?

I dynamiska företag måste allt grundläggande HR-arbete vara enkelt och effektivt för att spara värdefull tid och minimera medarbetarnas frustration. 

I många företag kan onboarding och tidshantering vara tidsödande och enformigt. En bra HR-plattform bör automatisera och påskynda HR-uppgifter som står i vägen för viktigare initiativ.

Kolla om Workday kommer att kunna effektivisera alla era HP-processer.

 • Ingår nyckeltal för HR och kompetensanalyser?
 • Har varje medarbetare en personlig profil på samma sätt som i sociala medier?
 • Har varje medarbetare en tidslinje över sitt arbete och sina prestationer i företaget?
 • Finns det en dynamisk personalöversikt där medarbetare kan grupperas och sorteras efter kompetens, fritidsintressen m.m.?
 • Finns det ett inbyggt verktyg eller program för hantering av medarbetarnas ersättning och lön?

Bob gör allt detta – effektiviserar core HR

Bob effektiviserar alla grundläggande HR-processer genom att automatisera och förenkla godkännandecykler till några få klick. Nya teammedlemmar känner sig välkomna och lär snabbt känna företagets kultur, värderingar och medarbetare genom en effektiv, anpassningsbar onboardingprocess. Flexibla vyer i företagets medarbetarregister hjälper nya och gamla teammedlemmar att skapa både professionella och personliga kontakter.

Enkla HR-förfrågningar från medarbetarna besvaras snabbt så att HR kan fokusera på mer avancerade uppgifter. Tid och närvaro mäts enkelt via dator och mobil, och förstås i Microsoft Teams och Slack. 

Med frivilliga enkäter får ni reda på vad medarbetarna tycker samtidigt som HR-nyckeltal och personalanalyser kan ge både anpassade och förinställda rapporter. På så sätt kan ni förbättra HR-arbetet och maximera medarbetarupplevelsen.

Varför kunder väljer HiBob framför Workday - Hibob_Over_elements_SV5.png

Med Bob har ni också alla löneuppgifter på ett och samma ställe. Lönehubben är en centraliserad översikt som automatiskt uppdaterar löneuppgifterna i realtid. Tack vare visuell spårning, notiser, integrationer med de flesta lönesystem och flexibla lönecykler blir lönehanteringen mer effektiv och antalet fel minskar.

6. Kan Workday lösa era unika affärsbehov i stor skala?

Inget företag är det andra likt, och er unika kultur kräver flexibel HR tech som hjälper er att hantera de utmaningar ni ställs inför när företaget växer och förändras. Många HR-lösningar är rigida eller ger begränsad flexibilitet som inte hänger med när företaget växer.

Kolla om Workday kan lösa era unika affärsbehov i stor skala.

 • Kan HR-funktionerna anpassas efter era behov, nu och i framtiden?
 • Kan systemet växa med företaget och hantera hundratals eller tusentals anställda?
 • Stöder systemet användning av flera olika kalendrar med lokala nationella och religiösa helgdagar?
 • Kan ni schemalägga anpassade rapporter varje dag, vecka eller månad?
 • Går det att lagra konfidentiella personuppgifter på ett säkert sätt och är de lätta att hitta?
 • Finns det professionella tjänster för anpassning och implementering av plattformen för alla användare?

Bob gör allt detta – växer med företaget

HiBobs HR-plattform, Bob, är exceptionellt flexibel och ni kan anpassa den efter företagets specifika behov med minimal hjälp från tech-support eller andra tjänster. Eftersom Bob kan hantera icke-hierarkiska organisationsstrukturer, t.ex. projektteam, är det enkelt att hantera medarbetarna när ni växer från startup till multinationellt företag.

Varför kunder väljer HiBob framför Workday - Hibob_Over_elements_SV7.png

Tack vare anpassningsbara processer, arbetsplatsinställningar, ledighetspolicyer och arbetsflöden kan företagen enkelt förändra sina processer i takt med att de växer. Bob är ett globalt verktyg med stöd för lokala kulturer, inklusive nationella och religiösa helgdagar och lokala seder. Bob erbjuder helt enkelt det ni behöver, när ni behöver det.

Varför ska du välja HiBob framför andra HR-lösningar?

Vid en jämförelse mellan Bob och andra HR-plattformar är det tydligt att Bob är rätt val för dagens dynamiska och snabbväxande företag

Bobs verktyg skapar kontakt mellan medarbetare i olika delar av världen och ger en fantastisk användarupplevelse, oavsett var personalen sitter.

 • Bob sätter medarbetarna i centrum med verktyg som skapar kontakt mellan dem som sitter på kontoret och dem som jobbar på distans.
 • Ett innovativt användargränssnitt med samma icke-tekniska och roliga känsla som sociala medier.
 • Roligare och mer intuitiv att använda än andra HR-lösningar.
 • Bob skapar en välkomnande miljö som inspirerar medarbetare att bygga goda arbetsrelationer och hålla kontakten med företaget, vare sig de arbetar på kontoret eller hemifrån.
 • Till skillnad från andra system är implementeringen och den dagliga användningen av Bob intuitiv och kräver inga tekniska kunskaper.

HiBob vet att några av de jobbigaste arbetsuppgifterna för många anställda kan vara HR-relaterade.

 • Bobs användargränssnitt, automatiska processer och integrationer med ledande tredjepartsverktyg förenklar administrativa uppgifter för alla medarbetare i organisationen.
 • Bob gör de allra simplaste arbetsuppgifter trivsamma, intuitiva och engagerande.
 • Det gäller inte bara HR-administratörer utan hela företaget – chefer, anställda, arbetsledare, ja alla!
”Vi ville skaffa ett HR-system som stöd när vi växte snabbt. Men det behövde vara intuitivt, flexibelt och passa Lunar som har en modern inställning till HR. Vi sökte också efter en plattform som gick att integrera med alla våra andra system. Allt det hittade vi i Bob.”
Nanna KvistHR Coordinator at Lunar

Här kan du ladda ner en PDF-fil med en checklista för frågorna.