På HiBob leder vi genom exempel. Alla, från företagsledningen och linjecheferna till den nyaste medarbetaren, bidrar till att skapa något exceptionellt. Att skapa något exceptionellt är ett av våra kärnvärden – från vår företagskultur med medarbetaren i centrum, där Bob-medarbetare bygger fantastiska relationer med varandra, till vårt omtalade stöd för kunder och partners och vår banbrytande Bob-plattform som visar världen hur ett flexibelt, funktionellt och roligt HR-system kan se ut.

Även andra kan se att vi skapar något exceptionellt. Därför är jag mycket glad över att kunna berätta att HiBob har samlat in 150 miljoner dollar i en ny finansiering ledd av Farallon Capital, Alpha Wave Global och befintliga investerare. Trots motvind på marknaden och begränsad investeringsaktivitet tror dessa toppinvesterare på vår vision, på Bob-medarbetarnas förmåga att genomföra den och på styrkan i vår plattform. På hela HiBobs vägnar är jag tacksam för att investerarna stöder vår mission att förändra arbetslivet med Bob, lösningen som moderna organisationer behöver idag och i framtiden.

Förberedda för framgång

Arbetslivet är ett landskap i ständig förändring som erbjuder spännande möjligheter till tillväxt. Som företagsledare står vi inför många utmaningar, till exempel att hantera team med medlemmar runt om i världen, att hitta den optimala balansen mellan distansarbete och hybridarbete och att få medarbetarna att stanna kvar. Om vi ska kunna fortsätta vara flexibla och smidiga, behöver vi stöd av teknik som gör det möjligt för oss att växa på ett hållbart sätt.

Både i tider av turbulens och i tider av tillväxt förlitar sig våra kunder på att Bob ska leverera flexibla lösningar som kan anpassas till förändrade marknadsförhållanden. Vi vet att marknaden fortsätter att utvecklas och det var därför vi bestämde oss för att ”spela offensivt” under 2023, för att vara i en ännu starkare position att hjälpa kunderna att nå sina mål.

Vårt orubbliga engagemang för att prioritera medarbetare och företagskultur idag och i framtiden stöds av denna nya investering. Den gör att vi kan fortsätta leverera vår innovativa HCM-plattform till ännu fler moderna, medelstora och multinationella organisationer, med ännu mer innovation och utveckling av produkter som stöd för vår växande kundbas runt om i världen.

Vad blir nästa steg för HiBob?

Med den aktuella finansieringsrundan kommer vi att fokusera på tre viktiga områden för att fortsätta ge våra kunder de verktyg och resurser de behöver för att hantera utmaningarna.

1. Ge mer värde till våra kunder

Vårt första fokus är att sälja exklusiva produkter och öka den genomsnittliga intäkten per användare (ARPU), genom att lansera nya moduler som ger HR-ledare ett mer omfattande stöd under hela medarbetarresan. Med dessa nya moduler blir Bob verkligen den centrala plattformen, som kopplar samman ett bredare spektrum av HR-data och processer under hela medarbetarresan. Detta kommer att leda till djupare insikter och effektiviserade, produktiva HR-program som omvandlar företagen i grunden.

2. Expandera till nya geografiska områden

Vårt nästa fokus blir att expandera till nya geografiska platser för att ge fler HR-ledare runt om i världen tillgång till vårt visionära arbetsliv. Samtidigt kommer vi att göra betydande investeringar i de regioner där vi redan är verksamma, med målet att ge utökat stöd till våra kunder, oavsett var de befinner sig.

3. Utöka vårt ekosystem av partners

Slutligen har vi, som en del av vår investeringsstrategi, åtagit oss att utöka vårt ekosystem av partners. Vi brinner för att samarbeta med andra och tror starkt på kraften hos fantastiska partnerskap. Genom våra teknikpartners, HR-konsultpartners med flera, kommer vi att ge våra kunder ännu större flexibilitet i hur de väljer att implementera och integrera Bob. Detta är en central del av vårt erbjudande och återspeglar vår förståelse för att HR-ledare vill hantera sina organisationers HR på ett flexibelt sätt som passar deras specifika behov.

Beröm till hela HiBob-gänget

Jag är otroligt stolt över alla som jobbar med Bob runt om i världen. Ni är avgörande för att vi ska kunna skapa något exceptionellt, och jag är så tacksam för var och en av er. Till våra nya och befintliga aktieägare och partners, tack för att ni tror på vår vision och förstår att Bob är dagens och framtidens HCM-plattform. Till våra mer än 3 500 kunder, stort tack för att ni ger oss förtroendet att få stödja er, er HR-strategi och er viktigaste tillgång, medarbetarna.


Ronni Zehavi

Från Ronni Zehavi

Ronni has over 25 years of experience in multinational, hi-tech companies. Prior to setting up HiBob, he was an Entrepreneur in Residence at the Silicon Valley based Bessemer Venture Partners. He's the strategic advisor and co-founder of Team8 Cyber Security and CEO of Cotendo, a content delivery network which was acquired by Akamai for $300m.