På HiBob är det vårt främsta mål att göra livet enklare för våra nuvarande och presumtiva kunder. Innan vi utvecklar en ny modul eller uppdaterar funktioner i Bob, fattar vi beslut baserat på marknadsundersökningar och samtal med våra kunder och experter i branschen. Detsamma gäller när vi väljer vem vi ska samarbeta med.

Jag är glad över att kunna berätta om HiBobs samarbete och integration med Deel, ett löne- och regelefterlevnadssystem för moderna, globala organisationer. I dagens nya arbetsliv är det här ett logiskt samarbete: Båda företagen jobbar för att tillhandahålla flexibla, skalbara lösningar till moderna företag med expansiva multinationella team.

Löne- och personalutmaningar i dagens arbetsliv

Mer än någonsin tidigare måste moderna företag kunna stötta en utspridd personalstyrka med mångfald, och för detta behöver de rätt tech. Dagens företag måste enkelt kunna erbjuda onboarding och betala ut löner till medarbetare var som helst i världen och oavsett typen av anställningsavtal (timanställda, fast anställda eller frilansare).

För att få kunskap om nyanserna när det gäller företagens problem med löner och arbetsstruktur, frågade vi 1 000 HR-ansvariga under andra halvåret 2021 om deras utmaningar i samband med löneadmin på dagens arbetsmarknad. Vi fick bland annat följande insikter:

Nästan hälften, 48 procent, av de HR-ansvariga på mellanstora företag uppgav att de hade gjort det. Av samtliga företag hade 45 procent ändrat sitt lönesystem för att det bättre ska passa de ökande behoven.

Vi frågade också respondenterna om deras företag hade börjat dra åt sina flexibla policyer för distans- och hybridarbete på grund av lönesystemen.

Återigen svarade 48 procent av respondenterna på mellanstora företag att begränsningar i lönesystemen hade tvingat dem att avveckla sina flexibla arbetsplatspolicyer och 42 procent av samtliga respondenter rapporterade samma sak.

Sedan pandemin började har företag överallt varit tvungna att hitta fungerande strukturer för distans- och hybridarbete. Den stora uppsägningen och kriget om talangerna har ökat pressen att fylla kompetensklyftorna ytterligare. Nya HR-strategier välkomnar rekrytering av frilansare och konsulter och bygger infrastrukturer som ger stöd till team runt om i världen, men med dessa strategier följer många nya utmaningar. Och lönerna är den största av dem.

HiBob-Deel-lösningen

Med HiBobs och Deels kombinerade lösning kan företag enkelt expandera i takt med att de växer globalt. Den flexibla integrationen förenklar rekryterings- och onboarding-processer och minimerar den multinationella lönebyråkratin med stöd för olika valutor och efterlevnad av lokal lagstiftning.

Nya anställda behöver bara ladda upp sina data en gång, oavsett var de befinner sig och vilket slags anställningsavtal de har. Data matas in automatiskt i både HiBob och Deel vilket minskar tiden som krävs för att mata in data manuellt. Efter att data laddats upp kan du visa, synka och uppdatera dem i en central översikt. Den här enkla lösningen minimerar antalet mänskliga fel och ökar företagens flexibilitet när det gäller att hantera olika avtalstyper, betalningscykler, arbetsformer med mera.

Det krävs flera parter för att lösa lönebyråkratin

Redan långt innan vi började prata om ett samarbete upptäckte HiBob och Deel att vi har många gemensamma kunder, som Pollen, Veed, Festicket och Yulife. Våra kunder vände sig till oss eftersom vi är experter på tech för moderna, multinationella företag och de fortsätter att förlita sig på vårt stöd när de växer.

När HiBob och Deel började prata om samarbete och integration av tech, upptäckte vi att vi delade mer än kunder. Vi delar samma värderingar och mål och ett engagemang för att hjälpa våra kunder att lyckas. Det är den här kombinationen som gör att HiBobs HR tech och Deels löneplattform fungerar ihop på ett sätt som alla HR-system och lönesystem borde göra.


Yoav Gur

Från Yoav Gur

Yoav är företagsutvecklare och brinner för att revolutionera sättet som moderna företag kommunicerar med sina talanger. På HiBob fokuserar han på strategiska samarbeten, företagsförvärv, geografisk expansion och andra strategiska initiativ. När han inte gör PowerPoint-bilder gillar han att lyssna på poddar om historia och politik.