6 onderwerpen om HiBob te vergelijken met andere HCM-oplossingen en te ontdekken wat past bij jouw bedrijf.

Wereldwijd heerst onzekerheid en er is een directe behoefte om meer te doen met minder. HR-teams staan dan ook onder druk om sneller te digitaliseren, efficiëntere werkwijzen door te voeren en liefst ook nog te groeien. 

Het goede nieuws? HR-techtools kunnen je daarbij helpen. Maar hoe vind je als HR-leider de juiste tool voor onze steeds veranderende omgeving? Je hebt praktische HR-tech nodig die past bij de huidige realiteit en die je helpt met het beheer van je diverse teams, verdeeld over vijf generaties. Maar dat is niet alles. Je moet ook externe werkers en medewerkers over de hele wereld kunnen bereiken, en tegelijkertijd zorgen voor het vertrouwen en de transparantie waaraan werknemers tegenwoordig waarde hechten.  

Deze gids helpt je.

Deze gids bevat een lijst met vragen die belangrijk zijn bij je keuze voor een HR-oplossing. Gebruik je antwoorden om de verschillende oplossingen te vergelijken en ontdek welke HR-tech het beste past bij je strategie en je mensen. Onthoud dat HR-tech je moet helpen je HR-strategie te ontwikkelen, en niet je processen en performance in de weg moet staan. 

“Ik heb aardig wat HR-systemen gebruikt, maar er was er niet één zo gebruiksvriendelijk en met zo een prettig ogende UI en UX als HiBob. Andere oplossingen waren nogal log en HR-achtig.”
Karthika BaijuHead of People, Vita Mojo

1. Bevordert het HCM een flexibele strategie in een zich voortdurend ontwikkelende omgeving?

In deze moderne wereld van werk moet je een kluwen van taken die van bovenaf bij HR worden neergelegd, zien te ontwarren. Denk aan het ontwikkelen van de personeelsstrategie, het naleven van lokale wetten en regelgeving, en alle ongeplande kwesties die zich op elk moment kunnen voordoen.

Bevorder een flexibele strategie met een HCM dat je helpt HR-processen eenvoudig achter de schermen aan te passen. Kies een HCM waarmee je HR-processen op verschillende manieren kunt beheren, wijzigingen met een paar klikken kunt doorvoeren, en de alledaagse tijdrovende taken van je HR-team kunt automatiseren. 

Bekijk ook hoe je het HCM kunt integreren met je bestaande platforms, of er lokalisaties beschikbaar zijn en of alle HR-taken centraal kunnen worden uitgevoerd. Met een platform dat je de mogelijkheid biedt om flexibel om te gaan met je HR-processen, hoef je minder tijd te besteden aan handmatige aanpassingen en blijft er meer tijd over voor strategisch denken. 

Klanten verkiezen HiBob boven alternatieven - Frame-13980_NL.png

Beantwoord deze fundamentele vragen om te bepalen of het HCM flexibel is:

 • Kunnen werkprocessen snel en eenvoudig worden aangepast? 
 • Biedt de core HR-functionaliteit je de mogelijkheid om aangepaste velden toe te passen op workflows, HR-processen en rapporten?
 • Ondersteunt de oplossing compensatiebeheer in meerdere valuta’s via één platform? 
 • Ondersteunt het platform beleidscategorieën voor hybride werken?
 • Voldoet het HCM aan strenge nalevings- en veiligheidsnormen met aanpasbare bevoegdheden voor wie wat kan zien?
 • Kun je al je globale HR-taken centraal uitvoeren en specifieke werkprocessen aanpassen aan verschillende regio’s of vestigingen? 
 • Kunnen werkprocessen worden gelokaliseerd zodat regio’s en vestigingen kunnen kiezen in welke taal en met welke valuta zij het platform gebruiken?
 • Kan de oplossing op wereldwijde schaal worden geïntegreerd met andere techtools die het bedrijf op dit moment gebruikt? 
 • Biedt het platform native integraties met andere zakelijke tech zoals Slack en MS Teams?
 • Is er een interne sandbox waar nieuwe functies kunnen worden getest voordat ze aan het volledige bedrijf worden vrijgegeven?
 • Kun je nieuwe functies eenvoudig activeren zodra ze beschikbaar zijn?  
 • Is er een optie voor meerdere personeelsplannen met tal van mogelijke scenario’s? 
 • Is er een manier om verlof op wereldwijde schaal te beheren? 

Al deze punten hebben we verzameld op een printbare checklist die je kunt gebruiken als werkblad om de juiste software voor je bedrijf te vinden.

Bespaar kostbare tijd en houd frustraties bij je medewerkers tot een minimum beperkt met een HRIS dat je HR-processen stroomlijnt

Bob doet het allemaal: HR-complexiteit vereenvoudigen

Bob levert de next-gen functionaliteit waarmee moderne HR-leiders personeel wereldwijd kunnen beheren. 

De basis van Bob is zo gebouwd dat je alle HR-processen kunt configureren met eigen velden die je overal in het systeem kunt gebruiken. Van onboardingprocessen tot prestatiebeheer en datarapporten, je eigen velden zorgen ervoor dat Bob past bij de manier waarop je bedrijf werkt, niet andersom. Voer al je HR-taken centraal uit en lokaliseer vrijwel alles in Bob, van taal tot valuta tot werkprocessen, en laat mensen zelf kiezen hoe ze Bob willen weergeven en gebruiken. 

Dankzij de intuïtieve UX/UI kunnen HR-teams wijzigingen aanbrengen, werkprocessen met slechts een paar klikken aanpassen, en beleid opstellen op basis van lokale feestdagen en wettelijke vereisten. Activeer naar behoefte nieuwe functies en test ze uitgebreid in een sandbox-omgeving voordat je je mensen ermee kennis laat maken. 

“Het is geweldig dat het platform zo open en flexibel is voor praktisch alles dat we doen. Een van onze favoriete eigenschappen van Bob is de constante transparantie: we zien altijd wat de volgende stap is op onze roadmap. Dat is ontzettend handig.”
Sophie WardAmido

2. Kan het HCM HR-programma’s meten en inzicht bieden om betere beslissingen te nemen?

Het hebben van één bron voor personeelsgegevens biedt tal van voordelen voor HR-professionals. Omdat je personeelsgegevens verspreid kunnen zijn over tal van systemen, zou je HCM onder andere als doel moeten hebben al deze gegevens te centraliseren. Met een holistisch beeld van je personeelsgegevens kun je nauwkeurigere rapporten opstellen voor alle belanghebbenden in het bedrijf.

Kies een HCM dat proactief inzicht biedt en waarmee je interessante trends en observaties van je actuele gegevens kunt inzien. Let op de rapportagefunctie en het gebruiksgemak: kun je eenvoudig rapporten van je HR-activiteiten opstellen, inzien en delen? Controleer ook of er een tool is voor compensatiebeheer en salarisbenchmarking; dit is momenteel voor veel HR-leiders een grote uitdaging.

Klanten verkiezen HiBob boven alternatieven - Frame-13981_NL.png

Beantwoord deze fundamentele vragen om te bepalen of het HCM je helpt de impact van HR te meten:

 • Heeft een HCM een holistisch beeld van alle personeelsgegevens, inclusief meerdere vestigingen en locaties?
 • Kun je de productie van dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse rapporten aanpassen en plannen? 
 • Is er een tool voor compensatiebeheer waarmee je vergoedingen en gelijke beloningen kunt beheren?
 • Zijn er dashboards voor belangrijke HR KPI’s, waaronder personeelsbestand, groei, retentie, DEI&B en afwezigheid?
 • Kunnen indicatoren voor personeelsverloop worden gemeten?
 • Kunnen de gegevens worden gefilterd op specifieke regio’s en vestigingen? 
 • Kun je proactieve inzichten genereren op basis van de gegevens? Welke soorten inzichten?
 • Biedt het HCM sjablonen voor kritieke metrics die je snel kunt delen met de directie en het bestuur?
 • Kun je de eNPS meten, of inzien hoe waarschijnlijk het is dat medewerkers je bedrijf aanbevelen als werkgever?
 • Kun je salarissen benchmarken tegen de actuele markttarieven? 
 • Biedt het HCM rapporten voor primaire wettelijke bepalingen en nalevingsvereisten?

Evalueer je HCM-behoeften aan de hand van deze vragen op de printbare checklist. Beoordeel systemen, voeg opmerkingen toe en noteer je indrukken en gedachten op dit gebruiksvriendelijke formulier.

Bob doet het allemaal: intuïtieve personeelsanalyse voor betere besluitvorming

Bob geeft je gebruiksvriendelijke, intuïtieve personeelsanalyses voor je HR-team. Je hoeft geen data-analist te zijn om robuustere, geavanceerdere inzichten te krijgen voor betere beslissingen over je personeel en je strategieën. En met Bobs proactieve engine voor inzichten op basis van onze eigen AI krijg je interessante observaties over trends en gemiddelden die je anders misschien zou missen, zonder dat je daar iets extra’s voor hoeft te doen.

Laat de impact van je HR-programma’s zien door gegevens over KPI’s te delen, rapporten met eigen velden op te stellen voor belanghebbenden, en indicatoren voor verloop met andere leiders en de directie te bespreken.  Meet groei, retentie, personeelsaantallen, loopbaanontwikkeling en afwezigheid, en blijf op de hoogte van je talentresultaten. 

Voer compensatiebeheer rechtstreeks in Bob uit met actuele gegevens over salaris, dienstverband en prestaties voor onpartijdige en eerlijke beslissingen. Gebruik de compensatiewerkbladen van Bob voor samenwerking met alle belanghebbenden en benchmark je huidige salarissen met externe salarisbenchmarks op basis van gegevens van Mercer.

Kies voor een HRIS dat je employee experience optimaliseert

3. Kan het HCM de employee experience optimaliseren en medewerkers motiveren?

Heb je het idee dat de motivatie van je medewerkers elke dag verder afneemt? Je bent niet de enige. Sinds enkele jaren hebben HR-leiders te maken met de jammerlijke trends van Quiet Quitting en The Great Resignation. Saamhorigheid en verbinding kunnen dus wel wat extra aandacht gebruiken. 

Het goede nieuws is dat HR-tech de algehele betrokkenheid kan verbeteren. Volgens Gartner geeft 47 procent van de HR-leiders in 2023 prioriteit aan de employee experience. 

Kies een HCM dat mensen op de eerste plaats zet, dat managers de benodigde tools geeft, dat een positieve bedrijfscultuur stimuleert en dat zo intuïtief is dat mensen het instinctief gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden.

Klanten verkiezen HiBob boven alternatieven - Frame-13978_NL.png

Beantwoord deze fundamentele vragen om te bepalen of het HCM je helpt de employee experience te optimaliseren:

 • Helpt het HCM je de bedrijfscultuur, samenwerking en saamhorigheid onder een verspreid personeelsbestand te bevorderen? 
 • Heeft de UX de uitstraling van een aantrekkelijk socialmediaplatform dat voor je mensen meteen vertrouwd aanvoelt en makkelijk te gebruiken is?
 • Kun je medewerkersprofielen verrijken met persoonlijke details, zoals hun voornaamwoorden en de uitspraak van hun naam?
 • Biedt het HCM pre-boardingprocessen die je nieuwe medewerkers al vóór hun eerste werkdag kunt toesturen en die de efficiëntie van je onboardingprogramma vergroten?
 • Is er 360-graden prestatiebeheer waarmee je de groei en retentie van elke medewerker kunt bevorderen?
 • Kun je medewerkers en teams in het openbaar erkenning geven voor hun behaalde resultaten en prestaties? 
 • Kunnen medewerkers reageren op nieuws en erkenningen? 
 • Biedt het platform groepen en clubs voor gedeelde hobby’s zodat mensen een sociale band kunnen opbouwen?
 • Biedt het HCM een native mobiele app met de HR-processen die door medewerkers en managers het meeste worden gebruikt?
 • Hebben medewerkers inzicht in de werkstatus en locatie van collega’s?
 • Zijn er manieren en tools om te communiceren met zowel medewerkers op kantoor als thuiswerkers?
 • Biedt het platform een veilige tool voor anonieme meldingen zodat medewerkers hun zorgen kunnen uiten of ongewenst gedrag kunnen melden?

Onderzoek je opties. Print hier de PDF-checklist en wijs prioriteiten toe aan verschillende functies op basis van hun belang voor jouw bedrijf.

Het wordt voor HR steeds belangrijker om managers de juiste tools te bieden. In dit aparte overzicht vertellen we je over welke managerstools je HCM zou moeten beschikken:

 • Biedt het HCM tools waarmee managers hun teams en medewerkers beter kunnen bereiken en beheren?
 • Kunnen managers een holistisch beeld inzien van de volledige loopbaan van hun medewerkers? 
 • Kan HR processen ontwikkelen waarbij goedkeuring van de manager vereist is?
 • Ontvangen managers herinneringen en waarschuwingen om processen af te ronden of om medewerkers hieraan te herinneren? 
 • Hebben managers toegang tot sjablonen voor 1-op-1-gesprekken om de last van routinematige processen zoals onboarding, loopbaanontwikkeling en performance reviews te verminderen?
 • Kunnen managers afdelingsdoelen voor hun teamleden opstellen en volgen, en die doelen koppelen aan bedrijfsbrede KPI’s? 

Bob doet het allemaal: een uitzonderlijke employee experience ontwikkelen

Bob draait om mensen, niet om het volgen of beheren van human resources. Bob heeft de uitstraling van een socialmediaplatform en stelt je medewerkers centraal, verbindt ze met je bedrijfscultuur en biedt ze een optimale employee experience. Bob is er voor iedereen binnen het bedrijf en helpt HR, managers en medewerkers op alle locaties om elkaar te vinden en samen te werken in teams. 

Voor HR

Bob biedt een homepagina die alle externe en in-house medewerkers samenbrengt. Via de mobiele app hebben medewerkers altijd en overal toegang tot alle HR-gerelateerde zaken. Verstuur bedrijfsnieuws en updates naar alle medewerkers of naar bepaalde groepen, rollen of vestigingen. Steun je medewerkers met 360-graden prestatiebeheer in Bob waarmee jij, managers en medewerkers beschikken over alle benodigdheden voor moderne performance reviews.

Gebruik pre-boardingprocessen om medewerkers nog vóór hun eerste werkdag kennis te laten maken met de bedrijfscultuur of om een organogram te delen zodat ze het team en de bedrijfsstructuur kunnen leren kennen. Pre-boarding helpt je ook de onboarding te versnellen met het elektronisch ondertekenen van belangrijke documenten en bedrijfsbeleidsregels en het tijdig invullen van arbeidsvoorwaarden en papierwerk. Bevorder een veilige werkomgeving met Your Voice, een tool voor anonieme meldingen waarmee medewerkers hun zorgen kunnen uiten of ongewenst gedrag kunnen melden. 

Voor managers

Bob heeft alle tools die managers nodig hebben om hun teams en medewerkers te beheren. Geef managers voorgeconfigureerde sjablonen voor 1-op-1-gesprekken voor de onboarding van nieuwe medewerkers, vaste check-ins bij belangrijke mijlpalen, loopbaanontwikkeling en performance reviews.

Managers kunnen tools voor doelstellingen gebruiken om bedrijfsbrede KPI’s te koppelen om medewerkers en verwachtingen op elkaar af te stemmen. Managers hebben ook toegang tot personeelsgegevens, waaronder teamuitbreiding, retentie, verloop, loopbaanontwikkeling, afwezigheid, DEI&B en meer. Op basis daarvan kunnen ze beslissingen nemen over de personeelsplanning, bekijken voor wie het vertrekrisico hoog is en proactief besluiten nemen voor het team.

Voor werknemers

Bob heeft een intuïtieve UX/UI in socialmediastijl waarmee iedereen direct aan de slag kan. Medewerkers kunnen updates en nieuws lezen terwijl ze werken in Slack of Microsoft Teams, en vervolgens reageren met emoji’s of opmerkingen op de homepagina. Via functies op het persoonlijke profiel kunnen medewerkers een korte introductievideo, de uitspraak van hun naam en hun gewenste voornaamwoorden toevoegen. Ze kunnen ook gelijkgestemde collega’s vinden met Clubs op basis van locatie, hobby of andere groepskenmerken binnen je bedrijf.

“We zochten een platform dat met ons mee kon groeien, dat kon integreren met onze bestaande software en dat we konden aanpassen aan de behoeften van ons bedrijf. We wilden meer verantwoordelijkheid bij onze lijnmanagers leggen maar tegelijkertijd toezicht kunnen houden op het dagelijkse beheer van onze grootste investering, ons personeel.”
James SalomonsGlobal CFO/COO, Xref

4. Kan het HCM medewerkers overal ter wereld transparantie bieden?

Een van de grootste uitdagingen voor HR is wereldwijde transparantie.  Medewerkers willen op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen het bedrijf (en wanneer dat gebeurt, leidt dat vaak tot hogere retentiecijfers). HR moet dus op zoek naar nieuwe manieren om bepaalde aspecten van het bedrijf beter inzichtelijk te maken.  

Kies voor een HCM dat alle HR-gerelateerde zaken centraliseert, zodat mensen maar één systeem hoeven te gebruiken voor alles. Zo kun je eenvoudig meer delen met meer mensen. Bekijk of het systeem verschillende bevoegdheidsniveaus kent, verschillende soorten enquêtes heeft en een overzichtelijke bedrijfsstructuur biedt, zodat iedereen inzicht heeft in de hiërarchie, rollen en verantwoordelijkheden.

Klanten verkiezen HiBob boven alternatieven - Frame-13979_NL.png

Beantwoord deze fundamentele vragen om te bepalen of het HCM medewerkers meer zichtbaarheid geeft:

 • Geeft het platform je een holistisch en historisch beeld van de activiteiten van je mensen, inclusief mijlpalen en promoties, op een centrale locatie? 
 • Heeft iedereen inzicht in verlof binnen het bedrijf om te kunnen zien wanneer en waar collega’s werken?
 • Hebben medewerkers één locatie waar ze alle beleidscategorieën en procedures van het bedrijf kunnen inzien?
 • Heeft elke medewerker een tijdlijn van de geschiedenis bij het bedrijf, inclusief mijlpalen en prestaties?
 • Is er een dynamisch smoelenboek waarin mensen kunnen worden gegroepeerd en gesorteerd op basis van expertise, hobby’s en meer?
 • Is er een organogram waarin de hiërarchie van het bedrijf in meerdere lagen wordt getoond, met relaties tussen je medewerkers, teams en afdelingen?
 • Biedt het HCM specifieke nieuwsfeeds die naar het hele bedrijf, bepaalde teams, of een specifieke locatie of bepaald land kunnen worden gestuurd?
 • Kunnen medewerkers terecht op een plek waar ze zich met de bedrijfsdoelen verbonden kunnen voelen?
 • Biedt het HCM een functie om automatische enquêtes te plannen rondom verschillende loopbaangebeurtenissen, zoals het einde van de proefperiode?   
 • Biedt het HCM pulse-enquêtes zodat medewerkers hun mening kunnen geven over actuele bedrijfskwesties?
 • Is er een tool voor anonieme meldingen zodat medewerkers hun zorgen kunnen uiten of ongewenst gedrag kunnen melden zonder bang te hoeven zijn voor represailles?

Neem een weloverwogen beslissing. Print de checklist van deze gids en baseer je beslissing op een uitgebreide evaluatie.

Bob doet het allemaal: wereldwijde transparantie bevorderen

Bob fungeert als een centrale hub voor alle HR-gerelateerde informatie, met de homepagina als de toegangspoort tot naadloze communicatie, bedrijfscultuur en HR-processen. De moderne UX/UI maakt niet alleen een geweldige eerste indruk maar bevordert ook eenvoudige navigatie door de verschillende onderdelen van Bob, zoals Tijd en aanwezigheid, Organogram, Documenten en meer.

Twee van de belangrijkste manieren waarop Bob je helpt de transparantie te verbeteren, zijn het organogram en het smoelenboek. Alle medewerkers van het bedrijf, zelfs nieuwe medewerkers die nog bezig zijn met hun pre-boardingtaken, kunnen een visuele hiërarchie en rapportagestructuur van je bedrijf bekijken. Wijzigingen in het organogram zijn direct zichtbaar. Je kunt het organogram dus aanpassen aan je actuele organisatorische dynamiek.  

Enquêtes binnen Bob vormen een platform waarop medewerkers hun mening kunnen geven, zorgen kunnen uiten en suggesties kunnen doen. Pulse-enquêtes zorgen voor voortdurende feedback en inzicht in verbeterpunten. Bob biedt ook Your Voice, een tool voor anonieme meldingen waarmee je een veilige omgeving voor het melden van incidenten creëert. 

De module Documenten is ideaal voor het beheer van alle bedrijfsdocumenten en om iedereen op de hoogte te houden. Van beleidsinformatie tot werknemershandboeken, medewerkers hebben op de homepagina direct toegang tot alle zakelijke en persoonlijke documenten. Maak een eSign-taak om te zorgen dat belangrijke documenten digitaal worden ondertekend en opgeslagen voor toekomstig gebruik.  Bedrijfsbrede documenten kunnen openbaar beschikbaar worden gemaakt en meer gevoelige bestanden kunnen worden beveiligd met striktere toegangsbepalingen.

Omdat alles wordt geregistreerd en opgeslagen in Bob kunnen HR, managers en medewerkers een volledige loopbaan bekijken, inclusief mijlpalen en prestaties gedurende de hele levenscyclus van de medewerker. Bekijk de tijdlijn regelmatig om op de hoogte te blijven en niet voor verrassingen te komen staan wanneer het tijd is voor performance reviews en salarisbesprekingen.

Laat je bedrijf groeien met een flexibel HRIS

5. Kan het HCM HR-processen stroomlijnen en HR administratietijd besparen?

Een van de belangrijkste voordelen van moderne HR-tech is dat HR-teams meer kunnen doen met minder. Door je HR-taken te stroomlijnen met automatisering, kun je 24/7 oplossingen bieden voor wereldwijde en externe medewerkers, de nauwkeurigheid verbeteren en de employee experience verbeteren door HR-taken makkelijker uitvoerbaar te maken.
Kies dus een HCM dat je helpt repetitieve HR-taken sneller en nauwkeuriger uit te voeren. Als de oplossing je bijvoorbeeld de mogelijkheid biedt werkprocessen aan te passen met vooraf gedefinieerde persoonlijke gegevens, hoef je dezelfde gegevens niet meerdere keren handmatig in te voeren.

Klanten verkiezen HiBob boven alternatieven - Frame-13977_NL.png

Beantwoord deze fundamentele vragen om te bepalen of het HCM processen kan stroomlijnen, taken kan automatiseren en tijd kan besparen:

 • Kun je automatische taken en aangepaste werkprocessen instellen voor elk HR-proces?
 • Kun je snel herbruikbare sjablonen maken voor algemene personeelstaken?
 • Kun je werkprocessen ordenen voor relevante groepen, afdelingen of vestigingen? 
 • Kun je meerdere belanghebbenden betrekken bij werkprocessen?
 • Kun je tijdlijnen en herinneringen instellen voor taken?
 • Kun je taken inplannen in verschillende indelingen, zoals kalenderdatum (dag/maand/jaar) en/of deadline (twee weken na de verzenddatum)?
 • Heeft het HCM een integratieframework zodat het kan worden gekoppeld met andere techtools in je HR-techstack?
 • Kan het platform het proces van sollicitatie tot indiensttreding versoepelen met integraties of ondersteuning van de populairste ATS-oplossingen?
 • Kan het HCM integreren met je systemen voor payrollmanagement en wereldwijde payrollplatforms?
 • Is er een tool voor digitale handtekeningen zodat documenten snel elektronisch kunnen worden ondertekend en opgeslagen?
 • Kun je werkprocessen direct aanpassen aan strategiewijzigingen?
 • Kun je onboardingprocessen ontwikkelen voor medewerkers op afstand?
 • Kun je onboardingprocessen ontwikkelen voor meerdere rollen, vestigingen en in meerdere talen? 
 • Kun je eigen velden maken voor tijd en aanwezigheid om te voldoen aan lokale regelgeving?
 • Kun je de tijd en aanwezigheid bekijken per regio, vestiging en persoon voor rapportagedoeleinden?
 • Kun je gemakkelijk tijd en aanwezigheid inzien, navigeren, goedkeuren en indienen?
 • Kunnen medewerkers altijd en overal verlof aanvragen via een mobiele app?
 • Kunnen managers de tijd en aanwezigheid en verlofaanvragen inzien en goedkeuren via een mobiele app?

Vergelijk functies met deze printbare checklist en evalueer verschillende softwareopties.

Bob doet het allemaal: de productiviteit van het HR-team vergroten en efficiënte werkwijzen binnen het bedrijf stimuleren

Bob helpt HR-teams om meer te doen. Met het moderne HR-platform van HiBob kun je HR-taken automatiseren en herbruikbare workflows ontwikkelen voor elk HR-proces. Ontwikkel speciale werkprocessen en splits ze op in overzichtelijke en volledige taken. Plan taken, stel herinneringen in en schakel elke belanghebbende in die de voortgang moet goedkeuren of ervan op de hoogte moet worden gehouden. 

Stroomlijn de onboarding met geautomatiseerde processen die zijn ontwikkeld voor een wereldwijd personeelsbestand. Pas processen aan voor specifieke rollen zoals directierollen of een regio waar van overheidswege specifieke documenten vereist zijn. Gemaakte processen kunnen worden gedupliceerd en met slechts een paar klikken worden aangepast. 

Bob heeft een integratieframework met duizenden vooraf geconfigureerde API’s die je kunt koppelen met de tech van jouw bedrijf, voor efficiëntere processen, een betere zichtbaarheid en een verbeterde samenwerking.

Vermijd fouten, dubbele gegevens en handmatige algemene payrollprocessen met de payrollhub van Bob. Integreer Bob met lokale payrollproviders voor een vloeiend payrollproces en configureer een payroll die past bij de lokale cycli en voldoet aan de geldende regels en bepalingen.
Ga digitaal en bespaar tijd met de functie voor digitale handtekeningen in Bob. Laat nieuwe medewerkers al vóór hun eerste werkdag de vereiste documenten invullen via pre-boardingprocessen. Maak sjablonen die details automatisch invullen, stel herinneringen in om te zorgen dat documenten op tijd worden ondertekend, en laat relevante partijen weten dat processen zijn voltooid.

“Onboarding via Bob heeft ons heel wat tijd bespaard! Zelfs herinneringen voor managers zoals jubilea en verjaardagen zijn nu volledig geautomatiseerd. Daardoor is de cognitieve belasting van het team flink gedaald. De analysefuncties zijn ook geweldig; we hebben nu een veel beter inzicht in onze personeelsgegevens en kunnen strategischer en proactiever beslissingen nemen.”
Christine LuoPeople Experience Specialist, Airtasker

6. Kun je ook op de lange termijn op je HCM-provider vertrouwen?

Een HCH kopen is pas de eerste stap. Je hebt tools en processen nodig om de waarde ervan in de loop van de tijd te vergroten. Kies voor een HCM-provider die een langetermijnvisie heeft en je bij elke stap begeleidt.

Zorg ervoor dat je een zakenpartner hebt met wie je makkelijk kunt sparren, die de toekomst beter wil maken met technologie, en die je HR-taken wil vereenvoudigen.  Stel je HCM-provider de volgende vragen, dan weet je zeker of je op de juiste weg bent. 

Beantwoord deze fundamentele vragen om te bepalen hoe het HCM-bedrijf je helpt en je in de loop van de tijd meer waarde biedt:

 • Waar bevindt het supportcenter zich en tijdens welke uren is het bereikbaar?
 • Kun je kiezen uit verschillende soorten implementatiepakketten? 
 • Is er een selfserviceportal waar je online snel antwoorden kunt vinden? 
 • Welke soorten professionele services worden er aangeboden? 
 • Hoe vaak worden er nieuwe versies uitgebracht en hoe wordt dat proces uitgevoerd?
 • Is er een community van klanten waar je best practices kunt vinden, waar je met collega’s kunt praten en ze kunt vragen hoe zij veelvoorkomende problemen oplossen?
 • Hoe ziet de roadmap voor het komende jaar eruit? Past deze bij de visie van jouw bedrijf?
 • Wat zeggen klanten over de ondersteuning die ze krijgen?
 • Welke awards heeft het bedrijf gewonnen? 

Onderneem nu actie. Download en print de checklist hier, en zet de eerste stappen op weg naar een HCM dat bij je past.

Bob doet het allemaal: de vertrouwde partner die je helpt alles uit je HR-platform te halen

Groei en behoud de waarde van Bob met de professionele HR-experts en -services van HiBob.  Van zelfhulp tot ondersteuning op enterprise-niveau, HiBob is je vertrouwde partner die je helpt van begin tot eind alles uit je SaaS HR-software te halen. 

Wereldwijde supportcenters

Voor onze ruim 3000 klanten over de hele wereld gebruiken we een succesvol ondersteuningsmodel dat is beloond met een CSAT van 93. We hebben vijf supportlocaties, verdeeld over vier werelddelen (Amerika, Europa, Australië, Midden-Oosten), en helpen onze klanten met e-mailondersteuning: onze klanten kunnen de belangrijkste details aanleveren zodat ons Customer Experience Team het probleem snel kan onderzoeken en praktische stappen kan aanreiken.

Online helpcenter

Onze helpcenter bevat honderden artikelen en video’s om onze klanten direct ondersteuning te bieden. Deze online supporttool is 24/7 beschikbaar en geeft onze klanten snelle eerstelijnsondersteuning met intuïtieve, eenvoudig toe te passen oplossingen. Tot de resources behoren artikelen, video’s en woordenlijsten. Ze zijn beschikbaar in het Engels, Duits en Frans (Canada). 

Professionele services

Je HR-tech kan op tal van manieren worden geïmplementeerd. Daarom heeft HiBob een Professional Services (PS)-team met vier pakketten die zijn afgestemd op de doelen, de prioriteiten en het tempo van je organisatie. Het PS-team van HiBob bouwt een sterke relatie met je op en biedt een zelfvoorzienend platform zodat je flexibel en succesvol kunt blijven. 

HR-klantencommunity

Onze klantencommunity, Heartcode HR, is een forum waar gebruikers van Bob met elkaar in contact kunnen komen. Daarnaast vind je er gedeelde artikelen over best practices met betrekking tot HR en Bob, een database met veelgestelde vragen en tips, en Bob Talk, waar klanten elkaar vragen met betrekking tot Bob kunnen voorleggen. Er zijn nog tal van andere resources die je kunt raadplegen, zoals community boards, FAQ’s, hacks en speciale groepen. Of meld je aan voor een van onze fysieke events bij jou in de buurt en kom persoonlijk kennismaken.

Onderscheidingen en awards

Van TIME’s “innovation of the year” tot Ventana’s “value index leader”, HiBob is een bekroond platform dat de mogelijkheden van HR om te werken met een divers personeelsbestand optimaliseert dankzij moderne HR-tech die aansluit op moderne uitdagingen. Klanten zijn ook tevreden over de innovaties van Bob en hebben ons benoemd tot leider in vijf categorieën voor core HR in het G2 Europe Regional Grid® Report. In recensies van klanten komt een breed scala aan populaire functies aan bod. Ze zijn te lezen op wereldwijde reviewsites.

“Jennifer heeft ons geholpen bij elke stap, en bij alle vragen die we hadden! De gebruikte tools hielpen ons om overzicht te houden en de gidsen en video’s waren ideaal als naslagwerk.”
Carrie HillsHR Administrator, AudioNetwork

Download de PDF hier voor een checklist met de vragen.