Modern HR-tech för moderna företag

Ert företag växer och det är bra. Oavsett om ni har insett att Excel inte är det bästa sättet att arbeta, eller om ni har vuxit ifrån ett föråldrat system, så finns det bättre sätt. HR-plattformar (HRIS), det vill säga system för hantering av HR-uppgifter, är designade för att underlätta HR när företaget och medarbetarna utvecklas.

Men alla lösningar är inte likadana. Växande företag behöver ett tillräckligt flexibelt system för att kunna möta era specifika behov i dag och bygga ett framgångsrikt företag på sikt. Läs nedan om de viktiga kvalifikationer och egenskaper som ni behöver ha i åtanke när ni jämför HiBob med Personio.

Vi valde Bob för att den innehåller så mycket – kontakt mellan medarbetare, lönehantering- och administration – och känns så modern.
Christoph Schipper HR-projektledare på Jimdo

Ställ dessa sex frågor när ni jämför HiBob med Personio, så ser ni vad som passar bäst för företaget.

1. Kan Personio maximera medarbetarupplevelsen?

HR handlar inte längre om antal anställda och hantering av humankapital. Numera behöver HR-ledningen bygga upp en företagskultur som engagerar människor ochfår medarbetare att vilja stanna kvar hos företaget – och den ska dessutom främja nätverkande och ansvarstagande.

Kolla om Personio kommer att maximera er medarbetarupplevelse.

 • Har den en engagerande och kreativ design?
 • Går det att anpassa arbetsflödet för onboarding?
 • Går det att ge offentlig uppskattning till anställda?
 • Ger det en heltäckande bild av medarbetarnas prestationer fram till idag?
 • Finns det hobbygrupper och klubbardär medarbetare kan få kontakt med varandra?
 • Finns det anonyma rapporteringsverktyg där anställda kan berätta om problem?

Bob gör allt detta – en fantastisk medarbetarupplevelse

Bob-plattformen designades för att sätta medarbetaren i centrum istället för att bara hålla koll på och hantera personal. Med sin engagerande och kreativa design stärker Bob de anställda, får dem att känna sig hemma i företagskulturen och maximerar medarbetarupplevelsen.

Bob erbjuder ett unikt, användarvänligt gränssnitt som stärker företagskulturen och samlar medarbetarna så att de kan skapa meningsfulla professionella och sociala relationer, oavsett var de arbetar. Bob erbjuder en helhetsbild av företaget som ökar motivationen hos de anställda och gör dem positivt inställda till företaget och de egna insatserna. Företagsnyheter, kudos och shoutouts bidrar till detta, och medarbetarna kan göra sina profiler mer personliga.

VARFÖR KUNDER VÄLJER HIBOB FRAMFÖR PERSONIO - Frame-5_SV.png

Bobs funktion Din röst följer all lagstiftning som skyddar uppgiftslämnare tack vare plattformens funktioner för anonym anmälan och verktyg för ärendehantering. Anställda kan fritt berätta om eventuella problem i Din röst, med vetskapen att deras meddelande och identitet kommer att förbli anonyma.

2. Kan Personio hjälpa er globala, moderna organisation att växa?

I dagens arbetsliv finns ofta möjligheter och kompetens på många olika kontor och arbetsplatser runt om i världen. Global expansion är en nyckel till framgång för företag, men den kan vara överväldigande för chefer att hantera. Det måste finnas ett sätt att hantera olika helgdagar, lokala lagar och tidszoner och kommunicera effektivt med en utspridd personalstyrka.

Kolla om Personio kan hjälpa er globala, moderna organisation att växa.

 • Finns det semesterkalendrar och ledighetspolicyer för flera länder?
 • Är det enkelt att navigera mellan flera tidszoner?
 • Finns det specifika nyhetsflöden för varje kontor och land?
 • Går det att anpassa för lokala seder eller bästa praxis?
 • Är tech-support tillgängligt minst 16 timmar per dygn, sex dagar i veckan?
 • Kan du kontakta anställda både på kontoret och på distans?
 • Finns det stöd för hybridarbete?
VARFÖR KUNDER VÄLJER HIBOB FRAMFÖR PERSONIO - Frame-10_SV.png

Bob gör allt detta – får organisationen att växa

Bob är designad som en global plattform och stödjer den icke-traditionella organisationsstruktur som kännetecknar dagens arbetsliv. Det är enkelt att stödja team både på kontoret och på distans i flera länder och samtidigt ha koll på flera helgdagskalendrar, ledighetspolicyer och valutor. Bob ger en helhetsbild av hela verksamheten med anpassningsbara arbetsflöden och fält som ni enkelt anpassar efter lokala behov och bästa praxis.

Alla arbetsplatser i Bob-plattformen är designade som en del av hela företaget, men är ändå såpass flexibla att de uppfyller varje arbetsplats unika behov. Genom enskilda nyhetsflöden med information om respektive kontor, viktig lokal statistik och lokala nyheter får anställda kontakt med den globala företagskulturen. Även om ert företag bara har en arbetsplats idag, kan Bob när som helst utökas om ni växer.

Spara värdefull tid och minimera medarbetarnas frustration med ett HR-system som effektiviserar era HR-processer

3. Kan Personio effektivisera era HR-processer?

I dynamiska företag måste core HR vara enkelt och effektivt för att spara värdefull tid och minimera frustration hos de anställda.

I många företag kan onboarding och tidshantering vara tidsödande och enformigt. En bra HR-plattform bör automatisera och påskynda core-uppgifter som står i vägen för viktigare initiativ.

Kolla om Personio kommer att kunna effektivisera alla era HP-processer.

 • Ingår nyckeltal för HR och kompetensanalyser?
 • Har varje anställd en personlig profil?
 • Har varje anställd en tidslinje över sina aktiviteter och prestationer?
 • Finns det ett dynamiskt medarbetarregister  där de kan grupperas och sorteras efter kompetens, intressen m.m.?
 • Finns ett inbyggt verktyg eller program för hantering av de anställdas ersättning och lön?

Bob gör allt detta – effektiviserar core HR

Bob effektiviserar core HR genom att automatisera och förenkla godkännandecykler till bara ett klick. Nya teammedlemmar känner sig välkomna och lär snabbt känna företagets kultur, värderingar och medarbetare genom en effektiv ochanpassningsbar onboardingprocess. Flexibla vyer i företagets medarbetarregister hjälper nya och gamla teammedlemmar att skapa både professionella och personliga kontakter.

Enkla HR-förfrågningar från de anställda kan lösas snabbt, så att HR kan fokusera på mer avancerade uppgifter. Tid och närvaro spåras enkelt via dator och mobil, och förstås i Microsoft Teams och Slack.

Med frivilliga undersökningar får ni reda på vad de anställda känner, samtidigt som HR-nyckeltal och personalanalyser kan ge både löpande och förinställda rapporter, så att ni kan förbättra HR och maximera medarbetarupplevelsen.

Med Bob har ni också alla lönedata på ett ställe. Lönehubben är en centraliserad dashboard som automatiskt uppdaterar korrekta lönedata i realtid. Tack vare visuell spårning, notiser, integrationer med de flesta lönesystem och flexibla lönecykler, kan ni göra lönedata mer korrekta och effektiva.

VARFÖR KUNDER VÄLJER HIBOB FRAMFÖR PERSONIO - Frame-11_SV.png

4. Kan Personio lösa era unika affärsbehov i stor skala?

Inga två företag är likadana, och er unika kultur kräver flexibel HR-tech så att ni klarar utmaningarna ni ställs inför när företaget växer och förändras. Många HR-lösningar är rigida eller ger begränsad flexibilitet som inte håller takten när företaget växer.

Kolla om Personio kan lösa era unika affärsbehov i stor skala.

 • Går det att anpassa HR-funktionerna till era behov, nu och i framtiden?
 • Kan det växa med företaget och hantera hundratals eller tusentals anställda?
 • Stöds användning av flera olika kalendrar med lokala nationella och religiösa helgdagar?
 • Kan ni schemalägga produktion av anpassade rapporter varje dag, vecka eller månad?
 • Går det att lagra personlig information på ett säkert sätt och är den lätt att hitta?
 • Finns det professionella tjänster för att anpassa och implementera plattformen för alla användare?
VARFÖR KUNDER VÄLJER HIBOB FRAMFÖR PERSONIO - Frame-9_SV.png

Bob gör allt detta – växer med företaget

HiBobs HR-plattform, Bob, är exceptionellt flexibel och ni kan anpassa den efter företagets specifika behov med minimal hjälp från tech-support eller andra tjänster. Eftersom Bob kan hantera icke-hierarkiska organisationsstrukturer, så som projektteam, är det enkelt att hantera medarbetarna när ni växer från att vara en startup till att bli ett globalt företag.

Anpassningsbara processer, arbetsplatsinställningar, ledighetspolicyer och arbetsflöden gör att företag enkelt kan förändra sina processer när de växer. Som ett globalt verktyg har Bob stöd för lokala kulturer, inklusive nationella och religiösa helgdagar och lokala seder. Bob levererar helt enkelt det ni behöver, när ni behöver det.

Låt företaget växa med ett HR-system som ger flexibilitet

5. Ger Personio ökad produktivitet och enklare samarbete?

Arbetslivet har förändrats helt. Företag i alla storlekar är mer utspridda än någonsin, med många anställda som jobbar hemifrån, på distans, eller hybridarbetar. En bra HR-plattform behöver hjälpa företag att bibehålla kontakten i teamen så att inte företagskulturen och samarbetet påverkas, med minskad produktivitet som följd.

Kolla om Personio kommer att kunna ge ökad produktivitet och enklare samarbete.

 • Finns det en inbyggd mobilapp med de funktioner som används mest av anställda och chefer?
 • Underlättas rekryteringsprocessen av integrationer eller stöd för de främsta rekryteringssystemen?
 • Finns det inbyggda integrationer med Slack och MS Teams?
 • Finns det inbyggda integrationer med de fem bästa rekryteringssystemen?
 • Går det att integrera med Zapier?
 • Finns det ett öppet API för kundutveckling?
VARFÖR KUNDER VÄLJER HIBOB FRAMFÖR PERSONIO - Frame-8_SV.png

Bob gör allt detta – produktivitet och samarbete

Genom Bobs integrationer med externa program kan ni fortsätta att arbeta som ni önskar, samtidigt som ni drar fördel av Bobs expertis i att maximera medarbetarupplevelsen.

VARFÖR KUNDER VÄLJER HIBOB FRAMFÖR PERSONIO - Frame-6_SV.png

Bob samarbetar med över ett dussin system och kopplar er till tusentals program via Zapier, så att ni snabbt kan utveckla anpassade arbetsflöden med vårt öppna API. Ni kan skräddarsy er rekryteringsprocess genom inbyggda integrationer med rekryteringssystem som Greenhouse, Workable och Lever. Samtidigt kan ni fortsätta att använda verktygen ni gillar genom att ansluta till ledande plattformar som G-Suite, Microsoft Azure, Jira, Slack och Microsoft Teams.

6. Stärker Personio engagemanget och produktiviteten hos chefer och medarbetare?

När distans- och hybridarbete ökade i omfattning blev det allt viktigare för HR-team att stärka de anställda. Medarbetarna behövde bli självständiga och planera sitt eget arbete, medan cheferna behövde ha kontakt med och engagera sina team för att främja samarbete och samtal. Den rätta HR-plattformen är den som främjar produktivitet och kommunikation mellan HR, chefer och anställda, oavsett var de befinner sig.

Kolla om Personio stärker chefer och anställda genom verktyg för produktivitet och samarbete.

 • Kan de anställda få information om sina kollegors arbetsstatus och plats?
 • Finns det en plats för anställda där de kan läsa om företagets mål, ta del av kulturen och se att deras arbete har betydelse?
 • Har chefer tillgång till mallar för enskilda möten med anställda som förenklar processer som onboarding, karriärutveckling och medarbetarsamtal?
 • Kan chefer sätta mål på avdelningsnivå för teammedlemmar, utifrån företagets nyckeltal? 
 • Får chefer aktuell information och rapporter om teamets ledighetsstatus?
 • Får chefer tillgång till information om avgångssignaler för att kunna bedöma hur personalomsättningen i deras team kan se ut framöver?

Bob gör allt detta – stärker chefer och anställda

VARFÖR KUNDER VÄLJER HIBOB FRAMFÖR PERSONIO - Frame-7_SV.png

Bob hjälper HR-team att främjasamarbete. Anställda och chefer har en gemensam centraliserad plattform.

Anställda får information och nyheter genom Bobs engagerande nyhetsflöde. Gå till medarbetarregistret för att få en känsla för företagets struktur och relationerna mellan medarbetare, team och avdelningar. Ta reda på mer om dina kollegor genom klubbvyn, och sortera efter intressen, nationalitet, pronomen och plats.

Cheferna går i frontlinjen med sina anställda och Bob stärker dem med de verktyg och mallar de behöver för att samla, känna av och utveckla teamet. Hantera hela teamet på ett ställe genom målsättning och granskning av ledighet, fatta smarta beslut om ersättning och använd mötesmallar för återkommande processer som medarbetarsamtal.

Bob ger anställda ett sätt att delta, samlas och växa med företaget.   

Bob ger chefer ett sätt att utveckla medarbetarna och driva företaget framåt.

Varför välja HiBob framför andra HR-lösningar?

Vid en jämförelse mellan Bob och andra HR-plattformar är det tydligt att Bob är rätt val för dynamiska, snabbväxande företag. 

Bobs kulturverktyg skapar kontakt mellan anställda och ger en fantastisk användarupplevelse tillför alla medarbetare, var de än befinner sig. överallt.

 • Bob sätter medarbetarna i centrum med verktyg för kontakt mellan anställda både på plats och på distans.
 • Ett innovativt gränssnitt  med en enkel,, rolig känsla.
 • Roligare och mer intuitiv att använda än andra HR-lösningar.
 • Bob skapar en välkomnande miljö som inspirerar medarbetare att bygga goda arbetsrelationer och ha kontakt med företaget, vare sig de arbetar på ett kontor eller hemifrån.
 • Till skillnad från andra system är implementeringen och den dagliga användningen av Bob intuitiv och kräver ingen teknisk kunskap.

HiBob vet att några av de jobbigaste företagsprocesserna för anställda kan vara kopplade till HR.

 • Bobs utseende, automatiska processer och integrationer med andra ledande verktyg förenklar administrativa uppgifter för alla i organisationen.
 • Bob gör till och med de mest banala  arbetsuppgifterna trevliga, intuitiva och engagerande.
 • Det gäller inte bara HR-administratörer utan hela företaget – chefer, anställda, ledare, alla!
Vi ville ha något molnbaserat och lättillgängligt, vars utseende och känsla verkligen speglar vår kultur, eftersom jag tror att det kommer att öka användningen.
Daniel Ålund Chief People Officer, Happy Socks

Här kan du ladda ner PDF-filen med en checklista för frågorna.

Säg hej till HR som ger hela bilden