Vi befinner oss tveklöst i en tid präglad av enorma förändringar. Tre år efter att covidpandemin slog till ser världen vi lever och arbetar i helt annorlunda ut än tidigare. Vi har upplevt både hypertillväxt och en rekordinflation som saknar motstycke. Våra personalstyrkor har påverkats av ”den stora uppsägningen”. Hybridarbete och globala arbetsstrukturer kommer på bred front och är nu helt normalt. 

I sin rapport HR Predictions for 2023 reflekterar Josh Bersin över denna tid av ständiga och kraftfulla förändringar: ”År 2023 kommer att bli övergångens år då vi definierar om sådant som arbete, personal och HR … Vd:ar och ekonomichefer kommer att trycka på för att behålla och öka vinsten, och de kommer att fokusera på likviditet och finansiell hållbarhet och söka efter nya tillväxtpositioner.” 

Han förklarar att kombinationen av dessa och andra förändringar kommer att driva organisationer till ”att tänka nytt kring sin personalplanering. CHRO:er och HR-team måste förstå att de här kraven kommer att ställas på en personal som redan är ganska slutkörd ” och där det finns en stor ”diskrepans mellan medarbetarnas och arbetsgivarens uppfattning om produktiviteten”, med 87 procent av de anställda som känner sig mycket produktiva på arbetet medan bara 12 procent av cheferna håller med.

Ingen kan med säkerhet förutsäga vad som kommer att hända men en sak står klar: det blir en förändring. För att behålla sin konkurrenskraft och bli vinnare måste företag tänka om och återuppfinna affärsmodeller som kan hålla takt med utvecklingen. 

Organisationer måste ha smidiga modeller som sätter medarbetaren i centrum, så att de lyckas skapa nya sätt att arbeta och vara innovativa. Allt börjar med att kombinera nytänkande strategier för personalplanering med modern HR tech för att minska den administrativa bördan och kunna fokusera på vinsten. Ha följande taktiska tips framför ögonen medan ni utformar er strategi.

1. Se till att HR tech blir en naturlig del av det vanliga arbetsflödet

Nyckeln till att säkerställa att er organisation håller sig framkant i det moderna arbetslivet är att göra allt som leder till ökad effektivitet och innovation. Det kan handla om kommunikationsteknik, löner, system för utbildningshantering, produktivitet, medarbetarengagemang och prestationer, förmåner och uppskattning, eller någon annan typ av HR tech som utformats för att förenkla och optimera HR-processer – HR tech ger hög avkastning. 

Genom att automatisera enformiga uppgifter och generera databaserade insikter, hjälper HR tech organisationer att spara tid och pengar, och gör det samtligt enklare att samarbeta, både inom team på samma kontor och mellan olika kontinenter. Det innebär att er organisation kan behålla sin smidighet, öka produktiviteten och förbättra innovationstakten – och det märks också på sista raden i balansräkningen.

2. Bygg in införandet av teknik i strategin för personalplanering 

Med nuvarande förändringstakt och den tekniska utvecklingen blir kompetenser föråldrade snabbare än någon hinner slutföra sin certifiering. Ni kan se till att personalens kompetenser är aktuella genom att använda ny teknik och integrera den i era organisations- och teamarbetsflöden. 

På så sätt får medarbetarna den kontinuerliga yrkesrelaterade utveckling och den erfarenhet de behöver för att hänga med. Ni behöver inte heller säga upp någon på grund av föråldrade kompetenser, eller lägga resurser på att intensivrekrytera personer med erfarenheter och kompetenser som svåra att hitta. 

Samtidigt ser ni till att medarbetarnas kompetenser är relevanta för det moderna arbetslivet – något som de kommer att uppskatta och som leder till större engagemang och lojalitet.

3. Arbeta för mångfald

Den mångfasetterade personalstyrka som håller på att växa fram handlar inte bara om etnicitet. Med mångfald menas idag nationalitet, ett bredare könsspektrum, fem olika generationer, språk, kognitiva färdigheter, etnicitet och mycket annat. Det är upp till organisationerna att implementera utbildning, lärande och de initiativ som krävs för att skapa verklig mångfald, jämlikhet, inkludering och tillhörighet för varje grupp.

En metod ni kan överväga är att skapa ömsesidig förståelse och en känsla av tillhörighet via en medarbetarorienterad affärsstrategi som bygger på kunskap om varför och hur människor vill arbeta. Att förstå vad som motiverar andra kan hjälpa till att skapa band mellan människor med olika bakgrund, och bidra till bättre samarbete i teamen.

4. Fokusera på det mänskliga inslaget och hur det påverkar

Med en personalstyrka präglad av mångfald är det viktigt att HR inte utgår från vad de tror att människor behöver. Det som krävs för att behålla topptalangerna är snarast en metod där man ser människorna som individer. Engagera era talanger i samtal där de får berätta vad de vill ha och behöver på en arbetsplats. Ta in medarbetarnas behov, som de själva uttrycker dem, i era HR-program och -policyer. 

Och kom ihåg att människors olika preferenser också rör på vilka sätt de helst skulle vilja kommunicera sina behov till er. Detta hanterar ni bäst genom att erbjuda många alternativ för feedback, till exempel gruppdiskussioner, anonyma undersökningar och personliga uppföljningssamtal. 

5. Ge aktivt stöd till nya karriärvägar

I en miljö där marknadsutveckling och framväxande tekniker skakar om karriärvägarna, prioriterar yrkesverksamma omskolning och kompetensutveckling oavsett bransch. Enligt ny forskning är 74 procent av dagens yrkesverksamma ”villiga att skaffa nya kompetenser eller vill lära om för att fortsätta att vara anställningsbara.” 

Faktum är att de inte bara är villiga: Det är en prioritet för en betydande andel av personalstyrkan. Som exempel kan nämnas att 87 procent av millenniegenerationen hävdar att utvecklingsmöjligheter är extremt viktigt när de bestämmer sig för att söka en tjänst. Ändå är det bara 29 procent av de anställda som är ”mycket nöjda” med de möjligheter till karriärutveckling som de får idag av sina organisationer.

Organisationer som aktivt investerar i sina medarbetare och hjälper dem att växa får de fördelar som alla bra medarbetarupplevelser leder till: en engagerad, nöjd och produktiv personal. Att investera i teammedlemmarna ni redan har och satsa på att erbjuda kandidater och nya medarbetare möjligheter att lära och utvecklas, är den bästa investering som går att göra i ett modernt företag. På ett övergripande plan kan det här vara grunden för en personalstrategi som gör att ni förblir relevanta och flexibla på en marknad och i ett ekonomiskt klimat som präglas av snabb förändring.

Ligg i framkant i dagens moderna arbetsliv

I en värld med så snabba och enorma utmaningar måste organisationer återuppfinna sina affärsmodeller för att ligga i framkant på marknaden. Genom att ha smidiga modeller som sätter medarbetaren i centrum, och modern HR tech, kan företag framtidssäkra sina arbetssätt och fortsätta att vara innovativa.

Med affärsmodeller som går att anpassa till marknaden och karriärutvecklingen kan ni forma en personalstyrka som är engagerad, produktiv och uthållig. Detta är nyckeln till att skapa tillväxt och finansiell hållbarhet och (allra viktigast) till att kunna blomstra på marknaden idag. 


Tali Sachs

Från Tali Sachs

Tali är Content Marketing Manager på HiBob. Hon har skrivit berättelser ända sedan hon lärde sig vad man gör med en penna och ett papper. När hon inte skriver läser hon sci-fi, gosar med sin katt eller sjunger på Open mic-event.