Alle medewerkers willen tevreden zijn over hun baan. Tevreden medewerkers zijn over het algemeen content met hun salaris, secundaire voorwaarden, de werkomgeving, veiligheid en resources. Ze beginnen op tijd aan hun werkdag, voldoen aan de verwachtingen en hebben het gevoel dat de baan strookt met hun ambities.

Werktevredenheid is een goede zaak. Als werknemers veel voldoening uit hun baan halen, trekt dat ook nieuwe sollicitanten aan en blijft de retentie gelijk. Dit is een vruchtbare voedingsbodem waarin de werknemersbetrokkenheid kan floreren. 

Betrokken medewerkers zijn ook tevreden over hun baan, maar laten extra inzet en enthousiasme zien voor hun werk en het bedrijf als geheel. Expert in organisatorische ontwikkeling dr. Paul Marciano wijst erop dat “betrokken medewerkers meedoen om het meedoen, ze geloven in het doel van de organisatie.” Ze zijn er niet alleen maar om betaald te worden (hoewel dat wel erg belangrijk is). Ze doen heel graag meer dan van hen gevraagd wordt. 

Over het algemeen voelen betrokken medewerkers zich geïnspireerd en hebben ze een diepe emotionele band met hun baan. Ze hebben minstens één hechte vriendschap. Ze voelen zich gemotiveerd om bij te dragen en hun bijdragen worden ook gewaardeerd. Ze begrijpen de verwachtingen die aan hen worden gesteld en ze kiezen ervoor om die verwachtingen te overtreffen door zich met veel toewijding in te zetten. Hun bezieling werkt aanstekelijk. Ze weten dat hun werk waardevol is en gerelateerd is aan een groter belang. Ze dragen hun vaardigheden, kennis en talent bij met passie. Ze zijn erop gebrand om te groeien in hun rol, anderen te helpen en het bedrijf verder te helpen. 

Werknemersbetrokkenheid is een integraal onderdeel van zakelijk succes

Tevreden medewerkers zorgen dat hun werk afkomt. Betrokken medewerkers geven blijk van de hoge prestaties en innovatie die alleen mogelijk zijn wanneer mensen enthousiast zijn over hun baan. Daardoor zorgt betrokkenheid voor meer retentie en productiviteit en uiteindelijk ook voor grotere klanttevredenheid en winstgevendheid. noopener”>

Hoe kunnen bedrijven van tevreden medewerkers betrokken medewerkers maken? 

De mate van betrokkenheid van elke medewerker hangt af van iemands persoonlijkheid en ambities, en van externe factoren zoals de onderliggende maatschappelijke cultuur en waarden. Maar bedrijven kunnen zelf ook het nodige doen als ze willen dat tevreden medewerkers meer betrokkenheid tonen.

  • Maak een positieve eerste indruk. Tijdens wervings- en onboardingprocessen kunnen werkgevers meteen goed beginnen. HR-professionals kunnen de onboardingperiode gebruiken om het eerste enthousiasme dat nieuwe krachten meebrengen in goede banen te leiden en frisse ideeën aan te moedigen, netwerkmogelijkheden te creëren en te laten zien hoe hun functie verband houdt met de doelstellingen van het bedrijf als geheel. Dit bouwt een positieve relatie op met medewerkers en legt een fundament voor groei en goede prestaties.
  • Meet de tevredenheid en betrokkenheid in de loop van de tijd. HR-professionals kunnen die tevredenheid peilen door de eNPS (employee net promoter score) te meten. Daarmee kunnen ze zien hoe graag medewerkers hun bedrijf aanraden aan vrienden. Bedrijven die de betrokkenheid willen meten, kunnen een enquête gebruiken zoals de Q12 Survey van Gallup om HR-managers te helpen begrijpen door welke factoren de prestaties worden belemmerd of gestimuleerd. HR kan ook een externe partij inschakelen om kleine klankbordgroepen te vormen, waarin medewerkers hun betrokkenheid met een neutrale groepsleider kunnen bespreken. 
  • Moedig autonomie onder medewerkers aan. Mensen gedijen als ze de vrijheid hebben om onafhankelijk te zijn. Door medewerkers te behandelen als onmisbare stakeholders van het bedrijf en ze verantwoordelijkheid te geven, kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren.  
  • Bied mogelijkheden voor training en ontwikkeling. Als medewerkers hun takenpakket mogen blijven uitbreiden, voelen ze zich gesteund en verbonden met hun werk. Volgens de Human Capital Trends Survey uit 2019 van Deloitte zien mensen de ‘mogelijkheid om te leren’ als een van de doorslaggevende redenen om ergens een baan aan te nemen. 
  • Erken mijlpalen van medewerkers. Erkenning geven aan mensen die hard werken, of dat nu en plein public of met een handgeschreven briefje op iemands bureau is, kan veel indruk maken. Medewerkers voelen zich op prijs gesteld en gewaardeerd als ze bedankt worden voor hun inzet. Kun jij je nog herinneren wanneer iemand voor het laatst oprecht ‘dank je wel!’ tegen je zei? Die simpele woorden raken iemand en kunnen de motivatie van een medewerker aanzienlijk verhogen, soms zelfs jarenlang.  

Als je de betrokkenheid van medewerkers wil bevorderen, moeten ze in de eerste plaats tevreden zijn over hun baan. Maar als het management die tevredenheid niet weet om te zetten in betrokkenheid, kan de employee experience stagneren. Door werknemersbetrokkenheid serieus te nemen, kunnen medewerkers hun potentieel verwezenlijken, beter presteren en bijdragen aan het succes van het bedrijf.


Annie Lubin

Van Annie Lubin

Annie grew up in Brooklyn, New York. On a Saturday afternoon, you'll likely find her curled up with her cats reading a magazine profile about ordinary people doing extraordinary things.